Sáhněte si na pravěkou hrudku hlíny!

Foto: www.muzeumprahy.cz

Začalo to hrudku hlíny a trvá vlastně dodnes. Obliba keramiky je stále veliká a výstava v Muzeu Hlavního města Prahy nabízí možnost nejen nahlédnout, ale také si sáhnout na její historii.

Jak je vývoj keramiky zachycen na výstavě Začalo to hrudkou hlíny, vysvětlila její autorka Miroslava Šmolíková.

"Vývoj keramiky je zachycen prakticky od jejích počátků, tzn. od doby mladého paleolitu, což je zhruba 29 000-24 000 let před naším letopočtem, kdy se objevily první doklady keramiky. Jsou to drobné hrudky hlíny a sošky lidí a zvířat, které byly nalezeny v Dolních Věstonicích a Pavlově. Další fáze, které se výstava věnuje, je odbodí neolitu, což je u nás asi zhruba 5 500 let před naším letopočtem. Na naše území přicházejí neolitičtí zemědělci, ti už uměli pěstovat obilí, chovat hospodářská zvířata, tkát látky a vyrábět keramiku. Další období, které jsou na výstavě zachyceny, to je už takový pelmel, protože pravěká keramika se vyznačuje nespočetným množstvím tvarů a výzdoby, a samozřejmě na hmatovou výstavu by se nám všechna nevešla. Jsou zastoupena různá období, dokumentujeme na nich jak tvarovou bohatost, tak i výzdobné prvky na pravěké keramice."

Na výstavě je možné vidět jak originály ze sbírek muzea, tak i repliky archeologických nálezů např.známé Věstonické venuše nebo keltských hliněných amuletů z vrchu Burkovák u Písku.

"Repliky postupů stavby keramické nádoby respektive její výroby a výzdoby a máme tu i dominantu výstavy, což je model keramické pece v měřítku 1:2, který byl vytvořen podle skutečného nálezu z Prahy Čakovic, respektive půdorysu keramické pece z Prahy Čakovic. Výstava končí keramickou urnou, nádobou, která sloužila na ukládání spálených zbytků zemřelých."

Kromě nádob byly z keramiky vyráběny i jiné užitkové předměty, sáhnout si tady můžete třeba na přeslen. Výstava je totiž, jak už bylo zmíněno, hmatová, stejně jako i některé předchozí expozice v Muzeu hlavního města Prahy.

"Jednak je tedy přizpůsobena nevidomým návštěvníkům, nebo návštěvníkům se zrakový postižením a pro ty ostatní je dobrou příležitostí si prohlédnout a ohmatat úplně všechny exponáty, které jsou na výstavě předvedeny."

Miroslava Šmolíková říká, že hmatová výstava přizpůsobená nevidomým musí splňovat určité parametry, jedním z nich je např. to, že počet vystavených předmětů nesmí být vyšší než třicet. Všechny exponáty na výstavě Začalo to hrudkou hlíny jsou v otevřených vitrínách, takže jsou dobře přístupné. Výstava je vybavena popisky v černotisku a Braillově písmu a připraven je také zvukový průvodce.