Betlémy

Foto: Pixabay CC0

První jesličky (betlém) se objevily v roce 1223 v italské Umbrii, když František z Assisi přivedl živého oslíka a vola a u jeslí jako u oltáře sloužil štědrovečerní mši.

Foto: Martina Schneibergová

Za zvykem stavění betlémů stojí v českých zemích jezuité, což je trochu paradoxní, vzhledem k tomu, jak neslavně u nás v době pobělohorské prosluli. Jezuité betlémů používali od 16. století jako jeden z prostředků rekatolizace.

První známý pražský a vůbec český betlém představili jezuité veřejnosti v roce 1560 ve svém kostele sv. Klimenta u Karlova mostu. Jak vypadal, nikdo přesně neví. Předpokládá se, že byl napodobeninou betlémské jeskyně s jesličkami, kde se Ježíšek narodil. Podle tohoto vzoru se jesličky začaly šířit do dalších kostelů a klášterů.

Ke konci 18. století, v době osvícenství, jesličky opustily kostely a ujaly se na vesnicích i ve městech mezi prostým lidem. V biblickém příběhu o narození Ježíška lidé shledávali mnoho blízkého se svým osudem - chudobu, strach z budoucnousti, ale i lásku k dětem a naději. Betlémy také umožňovaly lidem stát se téměř přímým svědkem betlémské události a připomínaly jim živě Kristovo narození.

Foto: Alexas_Fotos/Pixabay,  CC0

K základním figurkám - Ježíškovi v jeslích, Marii, Josefovi, volu, pastýřům se stády a třem mudrcům - si lidé přidávali i další postavy ze svého nejbližšího okolí. Postavy byly zasazeny do mnohdy fantastické krajiny. Materiály, z něhož se betlémy stavěly byly rozmanité.

Foto:  Barbora Němcová,  Radio Prague International

Betlémy byly papírové, ručně malované, vyřezávané ze dřeva nebo modelované z různých tvárných hmot. I v betlémářství se vytvořily v průběhu staletí četné krajové rozdíly, jak v pojetí, tak i v materiálu. Betlémy dodnes vábí mnoho návštěvníků do různých regionálních muzeí.

Zvyk stavět betlémy patřil tedy k nejrozšířenějšímu vánočnímu zvyku. Betlém byl symbolem Vánoc, ale v 19. století byl postupně vytlačován vánočním stromkem, který se nakonec stal novým symbolem Vánoc.

Dnes náboženský charakter betlémů ustupuje do pozadí a současného člověka k betlémům přitahuje pocit rodinné pohody, protože právě Vánoce jsou často jediným ostrůvkem rodinného klidu v roce. Současné vánoční výstavy betlémů ukazují, že betlémářská tradice je u nás dosud živá. Celé dění v českém betlémářství sleduje České sdružení přátel betlémů se sídlem v Hradci Králové a sedmnácti místními pobočkami, a které pořádá výstavy betlémů.

Třebechovice pod Orebem lákají na Proboštův betlém

Kdo navštíví o vánočních svátcích východní Čechy, většinou nemine městečko Třebechovice pod Orebem. Právě tam je totiž k vidění přes sto let starý Proboštův betlém.

12
50.200982800000
15.993022600000
default
50.200982800000
15.993022600000
klíčová slova:
spustit audio

Související

  • České Vánoce

    Radio Praha International připravilo vánoční stránky, díky kterým se můžete seznámit s tradičním pojetím vánočních svátků či si vyzkoušet některé z klasických receptů.