Bez prezidenta nebudeme

r_2100x1400_radio_praha.png
0:00
/
0:00

Ani jeden den nebude Česká republika bez prezidenta. Václav Klaus totiž složí prezidentský slib v poslední den svého prvního mandátu. Chvíli to ale vypadalo, že Česko možná bude několik dnů bez hlavy státu.

Prezident Václav Klaus, foto: ČTK
Staronový prezident Václav Klaus zahájí další pětileté volební období až složením slavnostního slibu. Tím, nikoli zvolením, začíná podle Ústavy funkční období každého prezidenta. Ústava ale neupřesňuje, kdy má ke složení slibu dojít. Odborník na ústavní právo Václav Pavlíček míní, že prezident by měl složit slib až poté, co skončilo předchozí funkční období hlavy státu. Expert na ústavní právo z Masarykovy univerzity v Brně Jan Filip již dříve uvedl, že z Ústavy ani z ústavní praxe nelze vyvozovat, proč by se prezidentovo funkční období mělo počítat jinak než volební období Poslanecké sněmovny. To končí dnem, který se datem shoduje se dnem, kdy začalo. Jan Filip ale soudí, že by nebylo vyloučeno, aby znovuzvolený prezident, který si sám předává funkci, složil slib dříve. Alespoň jednou tak postupovali i Tomáš Garrigue Masaryk, Antonín Novotný a Gustáv Husák. Tím si vlastně zkrátili dobu, po kterou mohli funkci vykonávat, dodal tento ústavní právník.

Předseda Poslanecké sněmovny Miloslav Vlček se nejdříve klonil k tomu, aby prezidentský slib proběhl v týdnu od 10. března. Václav Klaus ale složil slib poprvé 7. března 2003, a tak by jeho mandát měl skončit letos 7. března o půlnoci. Kdyby složil slavnostní slib třeba 10. března, byla by země mezi 7. a 10. březnem bez prezidenta. Podle odborníka na Ústavní právo Aleše Gerlocha z právnické fakulty Univerzity Karlovy termín inaugurace nestanovuje Ústava, ale jednací řád Poslanecké sněmovny:

"Tam je lhůta třiceti dnů ode dne volby. Tady je třeba říci, že by došlo ke zkrácení toho období úřadujícího prezidenta republiky, pokud by to bylo dříve. Pokud to připadne na stejný den, tak tady podle mne prakticky žádný škodlivý následek nenastává a naopak se ten problém řeší tím, že kontinuitně pokračuje ta lhůta. Zvlášť jedná-li se o stejnou osobu, což je daný případ."

Profesor Gerloch nepovažuje za vhodné, abychom byli, byť několik dnů, bez hlavy státu:

"Pokud by došlo k posunu, považuji to za celkem zbytečnou komplikaci, protože po dobu několika dnů by pravomoci prezidenta přešly na předsedu vlády respektive předsedu Poslanecké sněmovny."

Podle profesora Aleše Gerlocha by bylo nejlepší, kdyby prezident Václav Klaus slib složil hned 7. března. Předseda Poslanecké sněmovny Miloslav Vlček vyslyšel názory renomovaných právníků a společnou schůzi obou komor Parlamentu právě na tento den svolal:

"Po poradě s právníky tedy svolávám společnou schůzi obou komor na pátek 7. března v deset hodin na Pražském hradě."

Tradičním místem, kde českoslovenští a poté čeští prezidenti slib skládají, je hradní Vladislavský sál.