Bezpečnostní rada státu jednala o koncepci armády a stíhačkách

stíhací letoun

Bezpečnostní rada státu nezaujala jednoznačné stanovisko k nákupu nadzvukových stíhaček pro českou armádu. Dokonce nevyloučila, že se možná v budoucnu obejde bez nich. Jednou z příčin je i skutečnost, že minulý týden rezignovaly na účast ve výběrovém řízení na supersoniky pro českou armádu nejdříve dvě americké a poté i dvě evropské firmy. Celý problém, jak dokládá Josef Kubeczka, má mnohem širší souvislosti.

Bezpečnostní rada státu totiž konstatovala, že vojenské plánování Česka stále neodpovídá potřebám Severoatlantické aliance. Resort obrany se proto snaží urychleně dopracovat materiál, který naváže na nynější dokumenty a plně zohlední členství České republiky v NATO. Nápravy bychom se měli podle ministra obrany Jaroslava Tvrdíka dočkat ještě letos:

"Bezpečnostní rada státu rozhodla o jeho dopracování o závěry reformy ozbrojených sil a případně, v závislosti na rozhodnutí vlády České republiky k té strategické akvizici nadzvukových stíhacích letounů, rozhodla o jeho předložení v měsíci říjnu letošního roku."

Do té doby budou experti z ministerstva obrany zvažovat všechny varianty. Opozice naléhá na vládu, aby tendr zrušila. Českou armádu ale podle ministra Tvrdíka v posledních letech nejvíce poškodila právě řada unáhlených rozhodnutí.

"Pan ministr zdůraznil, že obecně má americká strana obavu, zda, pokud bychom vynaložili takto značné finanční prostředky na nákup supersoniků, by nám zůstaly finance na modernizaci pozemních vojsk a na plnění závazků, které máme k alianci."

Jak po jednání Bezpečnostní rady státu konstatoval ministr obrany Jaroslav Tvrdík, prioritou vojenské strategie České republiky v příštím desetiletí je vytvoření jednotek pro spolupráci se Severoatlantickou aliancí. Do roku 2004 by mělo být pro alianci k dispozici několik plně profesionálních českých jednotek. Bezpečnostní rada státu vzala na vědomí ministrův materiál o dalším směřování české armády. Jaroslav Tvrdík má materiál dopracovat ve spolupráci se zmocněncem pro přípravu reformy české armády a její profesionalizaci Jaroslavem Škopkem. Poslední vojenská strategie byla schválena v březnu 1999, tedy ještě před vstupem České republiky do NATO.