Bilingvní výchova českých dětí v Paříži

Foto: Magdalena Hrozínková

"Entract" znamená ve francouzštině divadelní přestávka. Entract je ale i název francouzsko-české asociace, přesněji Společnosti přátel české kultury ve Francii. Tato dobrovolnická společnost vznikla v roce 2001 při Českém centru v Paříži. Od roku 2003 ji řídí česká lékařka Lucie Slavíková. O tom, jak se zde děti učí česky, z Paříže telefonuje naše kolegyně z francouzské redakce Radia Praha Magda Hrozínková:

Foto: Magdalena Hrozínková
Entract má zhruba sto padesát členů, z čehož dobrou polovinu tvoří děti. A právě na jejich výchovu se společnost zaměřuje. Lucie Slavíková je totiž nadšenou propagátorkou bilingvní výchovy. Do Českého centra zve každý týden v úterý a ve středu dvě skupiny českých dětí, ty nejmladší od jednoho roku do tří let, starší od tří do jedenácti let. Jedná se o děti ze smíšených francouzsko-českých manželství, případně z českých rodin žijících v Paříži a konečně z rodin francouzských, které žily několik let v České republice.

Foto: Magdalena Hrozínková
Princip dílen, které Lucie Slavíková týden co týden pořádá, ať už jsou to dílny výtvarné, hudební, taneční či literární, je stále stejný. Na děti se tu mluví výhradně česky a pěstuje se v nich také povědomí o české kultuře a historii. Díky společnosti Entract mají česky mluvící děti v Paříži a jejich rodiče přístup ke knižním novinkám a časopisům, které v Čechách vycházejí, a také k filmům na DVD. Entract v podstatě supluje českou školu, která by se v Paříži určitě uplatnila.

Společnost poskytuje také poradenství rodičům, kteří mají s dvoj- či trojjazyčností svých dětí potíže. Ty ale pocházejí často od rodičů samotných. Tak například na loňskou oslavu Mikuláše přišlo do Českého centra v Paříži všech sedmdesát dětí s rodiči. Ukázalo se, že ve společnosti více lidí dalo šedesát matek či otců přednost komunikaci ve francouzštině, protože to pro ně bylo pohodlnější. Jak to bude letos, to se ukáže na mikulášské nadílce v sobotu 9. prosince.

Z Paříže Magdalena Hrozínková.