Bílý kruh bezpečí si připomíná deset let svého působení

Bílý kruh bezpečí - občanské sdržení, které pomáhá obětem trestných činů - si 4. září připomíná již deset let svého působení. Založení předcházela půlroční příprava, kdy spolu intenzivně diskutovalo osm lidí - mj. 2 novináři, psycholog, soudce, policista a oběť trestného činu pokusu vraždy. Všichni pociťovali obrovský dluh vůči obětem trestných činů. Rozhodli se proto oslovit odborníky, zejména z řad právníků a psychologů, a naučit je jiné, lidštější komunikaci s oběťmi a požádat je, aby jim věnovali zdarma svůj čas a vědomosti. Jak uvedla v rozhovoru s Milenou Štráfeldovou představitelka Bílého kruhu bezpečí Petra Vitoušová, za deset let se podařilo tento sen splnit.

"V České republice existuje šest poraden pro oběti a v těchto poradnách pracuje téměř 150 právníků a psychologů a skutečně jsou krystalicky čistými dobrovolníky. To znamená, pomáhají tam naprosto bezplatně."

Dá se alespoň vyčíslit kolika lidem jste za těch deset let alespoň zhruba pomohli v jejich svízelné situaci?

"Můžeme vyjít ze základního čísla, které velmi pečlivě sledujeme - to je osobní konktakt s oběťmi trestných činů. Musíme mít na paměti, že naše poradny dlouhodobě působily pouze v Praze a v Brně. Teprve v posledních letech přibyly další čtyři pobočky a ve většině měst vyjma Prahy je poradna přístupná jednou týdně. Takže k tomu postavíme číslo, že do dnešního dne nás osobně vyhledalo a věnovali jsme se buď jednorázově, ale v některých případech ty kontakty dosáhly až 25 společných setkání, více než 3 000 obětí trestných činů. To byly osobní kontakty. A když si k tomu vezmeme přinejmenším desetinásobek telefonických žádostí o pomoc a ještě zcela určitě dva tisíce dopisových kontaktů, tak si myslím, že to není číslo zanedbatelné."

Změnila se nějak struktura těch trestných činů, jejichž obětem pomáháte?

"Ta struktura se příliš nemění. Vyhledávají nás více oběti násilných trestných činů. Teprve na druhém místě jsou to majetkové trestné činy a z těch násilných trestných činů mám-li pojmenovat, zcela jednoznačně ve všech poradnách převládá trestný čin ublížení na zdraví. Každý třetí příchozí zcela určitě má problém s násilím, kterého se na něm dopouští blízká osoba. U závažných případů, kde bylo zahájeno trestní řízení, zůstává pachatel na svobodě, nadále bydlí v jednom bytě, v jednom domě se svou obětí. To je velice složitá situace a i v této oblasti věříme, že budou nastartovány změny a bude v ČR telefonní číslo pro tuto speciální problematiku, kde budou poradci speciálně vyškolení pro tento problém, aby uměli poradit, poskytnout informaci, vyslechnout."

Jak dlouho může trvat člověku, který se stal obětí takového trestného činu, než se z něj vzpamatuje s vaší pomocí.

"Tady velice záleží na tom, v jaké životní situaci trestný čin občana zastihne, velice záleží na tom, jak samotný trestný čin proběhne a neméně záleží na tom, co se děje po trestném činu, s jakým chováním u lidí, kteří se první na scéně deliktu objeví, se setkáme. Jak se k nám chovají lékaři, jak se k nám chová policie, zaměstnavatel a podobně."

Změnilo se z uplynulých deset let nějakým způsobem také chování police vůči obětem?

"Zdá se, že zatím k příliš razantnímu obratu k lepšímu nedošlo, ale zdá se, že je nastartováno k jedné veliké změně, protože ministerstvo vnitra a potažmo i policejní prezidium připravuje obrovský vzdělávací projekt pro nastupující policisty, a poté i pro policisty, kteří slouží již déle a projekt je speciálně zaměřen na komunikaci s oběťmi trestných činů."