Blahořečení řeckokatolických kněží z bývalého Československa

Asi dvacet tisíc věřících se v neděli v Římě účastnilo blahořečení dvou řeckokatolických kněží z bývalého Československa. Při obřadu, který se konal před bazilikou sv. Petra, bylo i několik tisíc poutníků z Ostravska a východního Slovenska a zúčastnil se jej i slovenský prezident Rudolf Schuster. Připravila Milena Štráfeldová.

Slovenského biskupa Pavola Gojdiče a českého kněze a misionáře Metoda Dominika Trčku blahořečil papež Jan Pavel II. pro jejich věrnost církvi. Oba řeckokatoličtí kněží byli v 50. letech žalářováni a oba také na následky dlouholetého věznění zemřeli. Dominik Trčka byl v roce 1952 odsouzen pro údajnou vlastizradu a špionáž na dvanáct let. V prosinci roku 1958 byl kvůli zpěvu vánočních koled v káznici v Leopoldově převeden na nevytápěnou samotku a v březnu následujícího roku podlehl těžkému neléčenému onemocnění. Církev považuje jeho smrt za mučednickou. Podobně zahynul v roce 1960 i biskup Pavol Gojdič, kterého komunistická justice počátkem 50. let odsoudila na doživotí. Řeckokatolický biskup Ivan Ljavinec k nedělnímu obřadu blahořečení obou kněží uvedl:

"Řeckokatolíci a všichni katolíci naší republiky to přijímají jako uznání a satisfakci s velikou radostí, že se dostalo ocenění za postoje biskupa Pavla Gojdiče a také prvního misionáře řeckokatolíka Metoda Trčky. Včerejší ocenění je oceněním všech snah a věrnosti řeckokatolíků církvi katolické, kdy byly nejsilnější útoky na likvidaci řeckokatolické církve."

Jak dále uvedl biskup Ljavinec, církev bude nyní usilovat i o budoucí kanonizaci obou kněží. Až dosud Jan Pavel II. beatifikoval téměř 1300 osob, které se svým životem staly podle církve vzorem pro dnešní katolíky.