Brněnský sjezd sociálních demokratů

Sjezd ČSSD, foto: ČTK

"Jiří Paroubek na víkendovém sjezdu ČSSD obhájil předsednické křeslo, ale zažil těžké chvíle. Sociální demokraté zkoušeli, jak je potencionální volební lídr schopen obstát v okamžiku, kdy se mu nenaplňují očekávání." Takové komentáře se objevily v některých českých denících po sjezdu sociálních demokratů v Brně. Já jsem o názor požádal politoložku Vladimíru Dvořákovou z Vysoké školy ekonomické v Praze.

Sjezd ČSSD, foto: ČTK
Sjezd České strany sociálně demokratické v závěru minulého týdne nepostrádal dramatické momenty. Vzpomenu například požár kontejneru či hrozbu znovuzvoleného předsedy strany rezignací, pokud nebude do nového vedení vybrán jeho favorit. Kdybyste však měla tento sjezd krátce charakterizovat, co byste upřednostnila?

"Samozřejmě tam byla celá řada velmi důležitých momentů. Jedna podstatná věc asi je, že ve vedení zůstává pan Jiří Paroubek, to znamená, že z tohoto hlediska nedochází k žádné radikální změně. A zároveň, že i panu Paroubkovi sjezd vyslal jakýsi signál, že od něj vyžaduje jistou změnu chování, změnu jednání. To si myslím, že je poměrně důležité. Je tam jistá kontinuita, ale je tam zároveň požadavek na změnu, který se objevil i v pokusu do jisté míry protlačit jakousi modernizaci strany. Něco z toho bylo přijato, něco z toho na sjezdu přijato nebylo, ale každopádně to ukazuje na to, že sociální demokracie si je vědoma určitých svých limitů, kterých dosahuje ve volbách, a že se snaží svou stranu nějakým způsobem změnit. Jak to bude probíhat do budoucna, jestli se tento pokus zdaří nebo nezdaří, to uvidíme. Tam jde zejména o to získat další okruhy voličů, to znamená jakoby překročit jistý limit, ke kterému se sociální demokracie dostala. A to je samozřejmě vždycky velmi složitá věc, protože se ziskem potenciálně nových voličů hrozí vždycky ztráta jiného druhu voličů. Tam bude muset sociální demokracie velmi silně promýšlet, i z hlediska programového, jakým způsobem tu stranu více orientovat. Podstatné je, že by tam měl opravdu být větší důraz na získávání mladých, vzdělaných lidí, a i větší orientace na ženy, i když se na sjezdu nepodařilo prosadit systém kvót."

Miloš Zeman
Dva dny před sjezdem opustil sociální demokracii její bývalý předseda Miloš Zeman. Ovlivnilo to podle Vás nějak průběh a výsledky sjezdů?

"Myslím, že to možná vedlo k ještě zjitřenější náladě na tom sjezdu, myslím, že se to mohlo projevit určitým poklesem procenta podpory pro pana Paroubka, ale neviděla bych to nějak zásadně, protože především osobnost Miloše Zemana je cosi, co je spjato s minulostí té strany, má tam určitě ještě řadu příznivců, kteří mohli vystupovat kritičtěji vůči panu Paroubkovi, ale každopádně osoba Miloše Zemana už nepředstavuje tu budoucnost, není to něco, co by většina sociálních demokratů považovala za jakýsi směr, kterým by se sociální demokracie měla dále ubírat. Určitě to nějakým způsobem atmosféru sjezdu ovlivnilo, i případně některé volební výsledky, ale pokud se většina strany chce dívat do budoucna, tak skutečně už tam není ta alternativa pana Miloše Zemana."

Staronový předseda ČSSD Jiří Paroubek byl zvolen hlasy šedesáti procent delegátů. Proč se tak podle Vás stalo a co z toho pro šéfa strany plyne?

Jiří Paroubek, foto: ČTK
"Já si myslím, že se to stalo tím, že i projev pana Paroubka nebyl úplně nejšťastnější. Myslím si, že byl dost dlouhý a nudný, ale to bych nepovažovala za úplně zásadní věc. Soudím, že příliš velkou pozornost věnoval minulosti, Miloši Zemanovi, tomu problému, který je závažný, a to je otázka vyrovnání s jejich advokátem, obrovského dluhu, finančního rizika, které sociální demokracii hrozí, a možná malý prostor dal budoucnosti. O ní příliš nehovořit, věnoval tomu v projevu poměrně malou část. Potom si také myslím, že řada delegátů čekala, že tam bude kritičtější reflexe, tedy i analýza vlastních chyb, kterých se samozřejmě dopouští každý. A to tam více méně nezaznělo. Jiří Paroubek neměl protikandidáta. Tím, že mu delegáti nedali takovou podporu, mu zároveň dávali signál, že je potřeba se také zamyslet nad vlastními chybami a nad vlastním jednáním."

Sociální demokraté si jako první strana v Česku schválili přímou volbu předsedy. Myslíte si, že je to správná volba?

Jiří Paroubek (vlevo) a Bohuslav Sobotka, foto: ČTK
"Já se musím přiznat, že o tom poměrně dost přemýšlím. Uvidíme, co to s tou stranou udělá. Má to své výhody, má to své nevýhody. Výhody pro jednotlivé kandidáty jsou v tom, že mohou využít mediální zdroje. Dá s předpokládat, že větší výhodu získat podporu členské základny budou mít ti lidé, kteří jsou již na vrcholku, kteří se dostávají často do médií, a kteří jsou prostě známí. Mám pocit, že i to byl jeden z důvodů podání toho návrhu, že třeba pan Paroubek předpokládal, že díky tomu si i do budoucna zajistí větší vliv ve straně. Pozitivně možno hodnotit to, že se podaří trošinku jakoby rozhýbat tu zkostnatělou strukturu strany. Ono v každé straně se samozřejmě časem vytvoří takové skupinky, a velice často se vyjednávají kompromisy nikoliv obsahové, ale spíše, kdo podpoří koho a za jakou cenu. Možná že se tím donutí zpružnit činnost strany a odstranit takové ty zakořeněné byrokratické rituály. Bude nutné se jiným způsobem obracet k členské základně, jiným způsobem se prezentovat. Jako jediný problém vidím to, že to bude výrazně zvýhodňovat lidi, kteří se dokáží mediálně prosadit, a možná znevýhodňovat lidi, za nimiž je třeba obrovský kus práce, který ale není mediálně prodán."

Prezidentu Klausovi se na sjezdu sociálních demokratů dostalo nelichotivého hodnocení z úst Jiřího Paroubka. Přijaté usnesení vyzývá poslance a senátory této strany, aby Václava Klaus pro další prezidentské funkční období nevolili. Co o tom soudíte?

Prezident Václav Klaus
"To je věc kontinuální. Sociální demokracie se už dříve omluvila voličům za to, že část sociálních demokratů umožnila zvolení Václava Klause, takže není to nijak překvapivé. I když v některém období povolebního vyjednávání Jiří Paroubek vysílal sám signály, že by případně mohli uvažovat o zvolení Václava Klause. To byl ten jistý tlak na to, že by pan prezident jmenoval Jiřího Paroubka premiérem. Já si osobně myslím, že to negativní stanovisko vůči Václavu Klausovi by mělo v zásadě odpovídat programu sociální demokracie. Jiná věc je, jestli sociální demokracie bude schopná hledat vhodného kandidáta, který by byl přijatelný pro širší politické spektrum.To znamená dohodnout se na přijatelném kandidátovi i třeba se Stranou zelených, protože ti se vyjádřili, že Václava Klause volit nebudou. Samozřejmě kandidáta, který by byl případně přijatelný i pro komunisty. Tam je ale velký otazník, jestli se dohadovat s komunistickou stranou o té volbě. Klíčové by ale možná potom bylo zaměření, jestli by byla ochotná přistoupit na nějakou společnou dohodu i KDU-ČSL, to znamená, jestli by se podařilo najít skutečně nadstranického kandidáta, ke kterému by se potom připojily i další politické strany."