Bude diskuse o majetkovém vyrovnání státu s církvemi pokračovat?

Návrh zákona na majetkové vyrovnání mezi státem a církvemi je v pořádku, výše odškodnění také. Takový je závěr sněmovní komise, která s ním ve středu seznámila zástupce církví. Vláda chce vrátit církvím zhruba třetinu majetku zabaveného po roce 1948 církevním řádům, zbytek by měla nahradit finanční částka ve výši 83 miliard korun. I s úrokem by to bylo za 60 let asi 270 miliard korun.

Jan Kasal
Podle předsedy Dočasné komise pro řešení majetkových otázek mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi, lidovce Jana Kasala, byly zodpovězeny všechny otázky, které zpochybňovaly výši vyrovnání a žádaly konkrétní doplnění.

"Já musím říci, že jsem nezaznamenal žádný relevantní argument, který by znamenal zpochybnění toho, co ministerstvo kultury a potažmo vláda do poslanecké sněmovny předložila. Samozřejmě jsou věci, které je možno diskutovat a které by poslanci rádi diskutovali, je to třeba příkladmo doba splácení toho dluhu, který stát vůči církvím má a který se pořád zvětšuje."

Miloslav Vlk
Dobu splácení zmínil také kardinál Miloslav Vlk:

"Teď jde zvláště o rozhodnutí, jestli těch 83 miliard za šedesát let nebo za menší dobu. My jsme jako církevní strana vyšli vstříc,že jsme ochotni tady ustoupit a přijmout i nějakou nižší dobu, po kterou by se to vyplácelo."

Se závěry komise je spokojen i ministr kultury a předkladatel zákona Václav Jehlička:

"V podstatě vycházíme naopak posíleni, protože vše, co návrh zákona obsahuje, se zakládá na pravdě. Bylo prokázáno, že církve majetek měly, měly ho v té hodnotě, jak jsme ji vyčíslili ne-li ve větší. Ukazuje se, že pouze chybí politická vůle, ale věcné problémy tady žádné nejsou."

S návrhem vlády nesouhlasí opozice a tři poslanci ODS v čele s Vlastimilem Tlustým. Problémem je výše sumy, kterou by měl stát církvím vyplatit i doba splácení. Opozice chce v diskuzi o vracení církevního majetku nadále pokračovat.

Jak bude činnost komise pokračovat, vysvětlil Jan Kasal:

"Komise se sejde 19.března, věřím, že v plném počtu, a rozhodne, zda požádá o prodloužení mandátu nebo zda bude konstatovat, že své penzum práce už odvedla a navrhne Poslanecké sněmovně, aby propustila tento návrh zákona do legislativního procesu z prvního čtení do druhého čtení. Myslím si, že už je dostatek podkladů a případné nejasnosti, které samozřejmě musí vycházet z faktů a ne z domněnek, budou moct být objasněny při projednávání v jednotlivých výborech.