Bude ministrův optimismus nakažlivý?

Josef Dobeš

V souvislosti s finančními problémy a následnou insolvencí společnosti SAZKA, která dlouhá léta spolufinancovala český sport a tělovýchovu, panovaly obavy o jejich budoucnost. Ministerstvo školství, které má ve svém názvu i mládež a tělovýchovu, však, jak se zdá, nic neponechává náhodě a snaží se situaci řešit. Nejen finančně, ale i koncepčně.

Ministr školství Josef Dobeš z Věci veřejných chce pozvednout hodiny tělocviku v Česku. Podle něj není výuka tělocviku dostatečně kvalitní. Přidat do rozvrhu více hodin sportování však nechce, protože soudí, že změnu ve výuce tělesné výchovy nelze nařídit shora. On sám chce tuto výuku podpořit obecně. Plánuje proto zavést celoroční sportovní pohár ministra školství. Celoroční soutěž by podle něj mohla žáky a učitele přimět ke změně tradičního pojetí tělocviku, kde se děti známkují třeba za přeskočení kozy. Žáci základních škol by soutěžili ve florbale, středoškoláci v basketbale. Nejlepší by se pak utkali ve finále v Praze.

"Já když jsem ten projekt oprašoval, tak jsem zjišťoval, jakou to mělo marketingovou podporu, kolik se těch škol hlásilo, a už tehdy to bylo ve stovkách škol. Takže já věřím, že to padne na úrodnou půdu. Základních škol máme 4 a půl tisíce, středních škol zhruba 1 400, tak kdybychom zapojili polovinu těch škol, tak to bude projekt velice náročný. Musím říct, že jsem přijal na ministerstvo projektového manažera, kterému věřím. Jednak je to bývalý kantor, a jednak je to člověk zapálený, má zkušenosti se sportem. Je to Jiří Baumruk. To je můj projektový manažer, který ve spolupráci s Asociací basketbalu a Asociací florbalu připravují tento projekt. Máme projektový záměr, nyní vypíšeme pro školy přihlášky do této soutěže, připravujeme marketing, webové stránky, a zároveň už se chystáme na toho pavouka, který by měl startovat 1. února 2012. To by byly ty nejnižší soutěže, regionální až po nějaké krajské finále, a pak vyvrcholení na dvou důstojných místech: myslím, že pro basketbal asi je Mekka Nymburk, kde bych rád, aby někdy začátkem června se sjeli buď všichni krajští finalisté, nebo nějaká podoba osmi, deseti týmů, a stejně tak si myslím, že asi ve Střešovicích v Praze přivítáme nejlepší florbalisty opět přelom května a června."

Vítězové by pak dostali za odměnu vstupenku na olympiádu, řekl nedávno ministr školství Josef Dobeš před kamerami České televize.

Josef Dobeš
"A druhý směr, možná spíš taková všestrannost, chci více podpořit Odznak zdatnosti. Tady máme dvě velké osobnosti, které tu dělají nesmírně záslužnou činnost - to jsou desetibojaři Roman Šebrle a Robert Změlík, kteří dělají Odznak zdatnosti pro školy. Já hodlám dát větší podporu, nejen morální a záštitu ministra školství, ale i tu ekonomickou, abychom tento Odznak zdatnosti rozšířili po co největším prostoru škol a zapojili je do toho. Na tom projektu je ještě hezké, že přitahuje i rodinu - Odznak zdatnosti plní také rodiče a někdy i prarodiče. Je to přece řecká idea - ve zdravém těle zdravý duch, mít harmonii mezi tělem a duchem. Myslím, že to na školy opět patří. Není to kritika škol a učitelů, ale je potřeba jim dát podporu, protože často jsou v pohledu, kdy se na ně snáší kritika a neměli léta dostatek podpory i centrální, z ministerstva školství."

Projekt je to velkolepý a také dosti nákladný. Josef Dobeš však ví, odkud na něj půjdou finanční prostředky:

"Peníze z rozpočtu ministerstva školství, z rozpočtu pro sport, protože to jsou nejsmysluplněji vynaložené peníze, když jdou do mládeže, do dětí, do všestrannosti, na základní školy. Takže zafinancuje celý projekt ministerstvo školství, samozřejmě budeme hledat i sponzory, kteří by se do toho zapojili, a měli bychom vícezdrojové financování. Ale pro ten nultý ročník počítáme z ministerstva zhruba s částkou šesti milionů korun."

Ministr Josef Dobeš si také liboval, že školy dostávají i patřičnou a stále větší finanční podporu:

"Jestliže v roce 2011 se přidalo učitelům 2,1 miliardy korun, pro rok 2012 jsou to další 4 miliardy. A tentokrát ty peníze půjdou na ty učitelé, co déle slouží. Takže tato vláda opakovaně už druhý rok přidává učitelům i v době ekonomické krize, a za to já jsem vděčný svým kolegům ve vládě."

Šéf sportovního resortu také zdůraznil, že ač se ve státním rozpočtu dva roky po sobě značně škrtalo, částky určené pro sport se nesnížily. Bylo to podle něj nutné, protože jeho předchůdci, když jim chyběly peníze na učitelé, tak sáhli do kapitoly sport, snížili ji a nikdy se nepohybovala směrem nahoru. Nyní je na zhruba 57 procentech stravu před osmi lety. Navíc ministerstvo školství dostalo mimořádnou finanční podporu od ministra financí Miroslava Kalouska ve výši 280 milionů korun, která byla rozdělená sportovním svazům zejména podle jejich úspěchů a velikosti členské základny mládeže. Jako zajímavost ministr Dobeš uvedl, že mezi sportovními svazy funguje tzv. prvek solidarity, kdy velké svazy samy dávají 10 milionů korun těm menším, slabším, což je ve sportu velmi ojedinělé. K těmto zdrojům financí se nyní přidal třetí - výnosy z hazardu, jejichž třetina by měla putovat na konto ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Josef Dobeš si také pochvaluje fungování sytému, kdy peníze z ministerstva školství, mimo jiné i ty, které mimořádně dostalo od ministra Kalouska, jsou rozdělovány přímo sportovním svazům a ne prostřednictvím Českého svazu tělesné výchovy. Podle jeho slov to výborně funguje například ve fotbale:

"Fotbal má velmi silnou dotaci na to, aby pokryl svoji regionální strukturu, protože skutečně ta fotbalová struktura drží i některé sporty. Jsem si vědom toho, že ty nejmenší fotbalové nitky vedou až do těch nejnižších soutěží, až do těch vesniček, a my posíláme peníze fotbalu pro tuto organizaci. Mohu potvrdit, že tato struktura stále žije, stále funguje, ale nejdou ty peníze na tu byrokracii z vrchu. Ono 'kalouskovné' jsme letos rozdělovali poprvé, máme prví zkušenost z rozdělování peněz podle tohoto klíče. Měl jsem teď setkání se svým poradním sborem, kde bylo asi osm, devět šéfů svazů, k tomu olympijští vítězové, a tam jsme si zhodnotili, že tento princip vyhovuje a že ho hodláme dále držet. Bavili jsme se i o modelu, jak to bude v roce 2013, až těch peněz bude více. Máme první rok za sebou. Já jsem vždycky opatrný, a jako u státních maturit říkám, že jsme to přečkali, přežili, pojďme to zlepšovat. Stejně tak bych rád, aby to fungovalo tady."

Když ministr Dobeš před chvíli hovořil o tom, že v roce 2013 bude na sport peněz více, měl tím na mysli právě minulý týden v Poslanecké sněmovně schválené přerozdělení výnosů z hazardu. Šéf školského resortu má i představu o tom, o jakou částku by se zhruba mohlo jednat:

"Já si myslím, že to bude 2 až 2,5 miliardy korun, a to už jsou zajímavé peníze, které mohou ve sportu začít fungovat koncepčně. My teď pořád záplatujeme díry, a je jich čím dál víc a víc. Jestliže dostaneme tyto peníze, tak se můžeme začít bavit o vrcholovém sportu, o reprezentaci, o infrastruktuře, o tom, že znovu vzkřísíme Nymburk, kde se 5 let, 30 let nedala ani koruna, a tehdy velmi dobré zařízení, uznávané všude ve světě, totálně zchátralo. Takže jednak jsou to peníze do vrcholového sportu na reprezentaci, a jednal můžeme konečně pracovat zase systémově s mládeže. Tomáš Král (úřadující předseda Českého svazu ledního hokeje - pozn. red.) hovoří o Hokejové akademii, máme jich asi osm po republice. Bavme se o tom, jak to dělat systémově. Fotbal také může mít úplně stejnou akademii. Vraťme se a uvažujme o Tréninkových střediscích mládeže, uvažujme o kategorii, kdy junior přechází do dospělé kategorie, to je velmi obtížná záležitost, která by měla mít své metodické vedení, svoji podporu. Máme tedy třístupňovou strukturu práce s mládeží, kterou máme na papíře, a už jenom potřebujeme ty peníze."

klíčové slovo:
spustit audio