Bude Václav Klaus prezidentem všech?

Foto: ČTK

Václav Klaus byl zvolen prezidentem České republiky i pro jeho druhé pětileté funkční období. Podívejme se na jeho další prezidentování z perspektivy jeho dosavadního spravování funkce hlavy státu. Stejně jako před pěti lety i nyní po zvolení Václav Klaus prohlásil, že chce být prezidentem všech občanů i zákonodárců. Je to pro něj úkol splnitelný? Politolog Jiří Pehe je adresátem této otázky.

Předseda ODS Mirek Topolánek a prezident Václav Klaus, foto: ČTK
"Bohužel se domnívám, že pro Václava Klause to je úkol téměř naprosto nesplnitelný, už vzhledem k jeho povahovým rysům. A podíváme-li se také na jeho další prohlášení, která učinil hned po svém zvolení, tak jsou v přímém rozporu s jeho ujišťováním o tom, že bude prezidentem všech, protože Václav Klaus vlastně hned v těch prvních rozhovorech po svém zvolení nevybíravě napadl nejenom svého protikandidáta Jana Švejnara, ale také celou tu skupinu lidí, která ho podporovala, což podle průzkumů veřejného mínění mohla být až polovina české veřejnosti. A obvinil je z toho, že se pokouší zvrátit polistopadový vývoj po roce 1989. Pokud toto má být podaná ruka, snaha reprezentovat všechny, tak to je skutečně velmi zvláštní přístup."

Myslíte si, že se Václavu Klausovi podaří v příštích pěti letech více se oprostit od svých občanskodemokratických kořenů a svého čestného předsednictví v ODS?

"Já myslím, že Václav Klaus nemá v úmyslu se oprošťovat od kořenů v Občanské demokratické straně. On byl vždy velmi pyšný, a řekl bych do určité míry po právu, že tuto stranu vybudoval, nejsilnější pravicovou stranu u nás, a hlásí se k ní. Já bych dokonce předpověděl, že tomu bude spíše naopak. Václav Klaus je člověk, který si rád dělá ve věcech pořádek, pokud k tomu má příležitost, tak, aby odpovídaly jeho světonázoru, jeho pohledu na věc, a bude se spíše snažit využít té velké síly, kterou bude mít v druhém období coby prezident, kdy už nebude svázán ohledy na znovuzvolení, k tomu, aby si udělal pořádek i ve vlastní straně. To znamená, aby zanechal po sobě stranu, v jejímž čele stojí lidé, se kterými on souzní spíše než lidé, se kterými byl dříve v konfliktu a kterých si neváží."

Foto: ČTK
Názory Václava Klause na některé aspekty Evropské unie jsou považovány za skeptické. Jak to podle Vás může ovlivnit české předsednictví tomuto společenství?

"Myslím si, že samotné názory Václava Klause na Evropskou unii nejsou žádným velkým nebezpečím, pokud skutečně evropskou politiku bude dělat vláda. To znamená, pokud zůstane evropská politika, tak, jak má podle Ústavy, v rukou premiéra a vlády, tak samozřejmě prezident může vyslovovat jaké chce názory a v podstatě to nebude mít na české předsednictví, kromě určitých kosmetických dopadů, žádný velký vliv. Koneckonců politici evropských zemí Václava Klause znají a jsou na ty názory připraveni. Ale větším nebezpečím je, že Václav Klaus se bude snažit tu evropskou politiku sám aktivně dělat. Teď k tomu má veškeré možnosti, protože on skutečně nyní je v takovém postavení, že může jednoduše přijít za panem Topolánkem a sdělit mu, že by si rád vzal na starost určitou část evropské agendy, a jelikož Topolánek je více méně obklíčen jak Hradem, tak z druhé strany pražskou organizací ODS, která má velmi blízko ke Klausovi, tak bude ve velmi slabé pozici, aby mohl Václavu Klausovi něco takového odmítnout. A pokud Václav Klaus začne dělat evropskou politiku, tak pak skutečně hrozí určité nebezpečí pro Českou republiku."

Václav Klaus prohlásil, že je sice zastáncem zastupitelské demokracie, ale přímé prezidentské volby neodmítl. Myslíte si, že by se příští hlava státu mohla vzejít z všelidového hlasování?

"Já se obávám, že ani v příštích prezidentských volbách nebudou hlasovat občané přímo. Politické strany sice ve světle toho dosti strašlivého spektáklu, který jsme viděli na Pražském hradě, se všechny dušují, že zavedou přímou volbu prezidenta, ale jak znám českou politiku, celé se to může zadrhnout a pravděpodobně zadrhne na různých technikáliích, které budou vlastně jenom zástěrkou těch skutečných důvodů, pro které některé politické strany nakonec tu přímou volbu nebudou chtít. Ony sice politické strany se samy ústy svých předsedů jakoby stydí za to, co předvedly na Pražském hradě a říkají, že toto se nesmí opakovat a přímá volba by k tomu pomohla, na druhou stranu by se tak ale zbavili možnosti zákulisního handlování, kupčení a věcí, které jsou, zdá se, českým politikům velmi drahé. Takže já jsem, pokud jde o přímou volbu prezidenta v České republice, poměrně skeptický."