Budoucnost bez jedů

logo projektu Bez jedu

Na tři a půl tisíce podpisů se již podařilo získat ekologické organizaci Děti Země pod petici "Budoucnost bez jedů". Mezi podepsanými je řada významných osobností z oblasti umění a kultury, ochrany přírody i politiky, například textař Jan Vodňanský nebo bývalý ministr životního prostředí Ivan Dejmal. Petice je určena poslancům, vládě i prezidentu České republiky a vybízí k přijetí nových zákonů, které by zabránily šíření průmyslových toxických látek a odpadů. Připravila Milena Štráfeldová

logo projektu Bez jedu
Autor petice Budoucnost bez jedů a předseda ekologického sdružení Děti Země Jindřich Petrlík ke smyslu této iniciativy říká:

"Má zavést v České republice zákon, který by ukládal firmám povinnost otevřeně informovat o množství toxických látek používaných jak ve výrobě, tak vypouštěných do všech složek životního prostředí."

Děti Země v petici dále požadují, aby Česká republika urychleně přistoupila k tzv. Stockholmské úmluvě. Tato úmluva, která byla přijata v květnu letošního roku, zakazuje výrobu a používání celkem dvanácti jedovatých látek, například pesticidů, a šíření jedovatých dioxinů, které mimovolně vznikají při průmyslové výrobě a spalování odpadů. Ministr životního prostředí Miloš Kužvart již Stockholmskou úmluvu podepsal a nyní by ji měl ratifikovat Parlament České republiky.

Jedním z požadavků petice Dětí Země je i vznik Integrovaného registru znečišťování, který by zachycoval průmyslové zdroje škodlivých a jedovatých látek. Podobný registr je uzákoněn například ve Spojených státech, kde během pěti let vedl k omezení toxických látek v životním prostředí téměř o polovinu. Integrovaný registr znečištění také dává veřejnosti svobodný přístup k informacím o zdrojích toxických látek. Jindřich Petrlík k tomuto registru dodává:

"Zahrnuje pro jednotlivé podniky údaje o tom, kolik toxických látek používají ve výrobě, v jakém množství tyto konkrétní látky vypouštějí do ovzduší a kolik takovýchto látek končí v odpadech. To znamená, že člověk, který se k těmto údajům dostane, má celkem přehled o pohybu toxických látek za ten podnik."

Jeden ze signatářů petice, bývalý ministr životního prostředí Ivan Dejmal, v ní vidí způsob, jak upozornit veřejnost na nebezpečí dalšího šíření toxických látek v našem životním prostředí. K jeho současnému zamoření uvedl:

"Ekosystémy během poslední poloviny minulého století byly silně zatíženy jedy, které používáme v denním životě, ať v zemědělství, v průmyslu, v domácnostech nebo dokonce v potravinářské chemii. To se samozřejmě projevuje na zátěži potravních řetězců a odráží se to i na zdraví člověka. Musí se hledat cesty, jak používání chemie omezit."

Ministerstvo životního prostředí podle jeho mluvčí Rity Gabrielové petici ekologického sdružení Děti Země vítá:

"To je petice, která přesně vystihuje několik zásadních momentů, a sice minimalizovat úniky toxických látek do životního prostředí."

Ministerstvo životního prostředí podle Gabrielové vychází ze stejné snahy v návrhu státní politiky životního prostředí i ve svém akčním plánu zdraví a životního prostředí. Minimalizaci úniků toxických látek se Česká republika snaží zapracovávat i do zákonů o ochraně ovzduší, vod a dalších legislativních norem. Kužvartovo ministerstvo proto připravilo návrh zákona o integrované prevenci a omezování znečištění, který již ve sněmovně prošel prvním čtením.