Budoucnost rádia je v digitálním vysílání

DAB přijímač (Personal Telecom Inc DR-201)

20. říjen 2003, tři hodiny odpoledne. Toto datum se možná v budoucnu zařadí mezi historické milníky vysílání Českého rozhlasu. Tehdy byl totiž poprvé v českém éteru vysílán digitální signál DRM. Experimentální vysílání na ze Stěžer u Hradce Králové probíhalo až do 2.listopadu. Více v rubrice Jaromíra Marka.

"Ten příjem je bez rušení, systém buď jde nebo nejde. Pokud systém naskočí, DRM poskytuje poslech prakticky bez rušení",říká Jan Vávra z Českých radiokomunikací, které zkušební vysílání ve formátu DRM prováděly. Jen pro doplnění, v digitálním formátu T-DAB se v Česku poprvé vysílalo v březnu 1999. Velmi zjednodušeně můžeme říci, že DAB je digitální obdoba FM a DRM AM. Experimentální vysílání DRM je považováno za skutečně revoluční krok v rozhlasovém vysílání. Více ředitel Radia Praha Miroslav Krupička.

"Rozhodně to tak vidím. Bohužel, signál se nedostane ke většině posluchačů a už vůbec ne k posluchačům v zahraničí, nicméně revoluční počin to určitě je. Navíc část zahraničních stanic jako BBC Word Service, RFI, Deutsche Welle už v tomto systému vysílá a někteří naši posluchači jej tak mohou znát."

Jaké jsou hlavní přednosti digitálního vysílání? Především je to kvalita. Digitální přijímač buď vysílání přijme v dobré kvalitě nebo nepřijme vůbec. Více Oldřich Číp předseda Výboru pro koordinaci vysokých frekvencí.

"Zejména na krátkých vlnách je kvalitativní rozdíl velmi markantní. DRM modulace vyloučí všechny únikové jevy a zkreslení, tedy vše co dělá poslech AM na krátkých vlnách méně kvalitní."

Otázka: Co vše by bylo zapotřebí k tomu, aby se v systému DRM začalo vysílat?

"To vysílání bylo v červnu 2003 při světové radiokomunikační konferenci v Ženevě oficiálně zahájilo. Problém není na vysílací straně, řada vysílačů by se dala na DRM upravit, ale na straně příjmu. Zatím nejsou komerčně vyráběné při´jímače, které by byly na trhu za přijatelnou cenu. V tom je největší problém."

Přesto, všichni se shodují na tom, že digitální vysílání je vysíláním blízké budoucnosti. Více Jaroslav Trulaj z Českých radiokomunikací.

"Myslím, že v dohledné době se tento systém rozšíří. Dosavadní způsob přenosu na dlouhých a krátkých a středních vlnách je zastaralý a nevyhovuje kvalitou. Že bude nahrazen, to je skoro jisté."

Proto se o tento způsob vysílání zajímá i naše stanice, tedy Radio Praha. Více její ředitel Miroslav Krupička.

"O systém DRM se zajímáme proto, že nabízí novou kvalitu. Proto po něm pošilháváme a uvažujeme o něm. Myslím, že za pár let, nevím za kolik, možná dva, tři roky, většina stanic vysílajících za hranice na něj přejde. Zatím tomu bránilo to, že až letos byly dokončeny všechny testy a vývojová fáze byla ukončena teprve letos. Dosud se na straně výrobců typu Sony, Bosh, objevuje váhání a tápání, protože se neví, jak by ten přijímač měl přesně vypadat. Co by měl všechno integrovat. Měl by to být jen přídavný čip do AF/ FM rádií? Nebo by měl slučovat stávající systémy digitální, tedy DAB a DRM? Zkrátka, nikdo zatím neví, jak bude vypadat rádio 21. století a proto také ještě nějsou žádné přijímače."

Přesto, digitální vysílání už běží přibližně v deseti převážně evropských zemích a přestože komerčně vyráběné přijímače v podstatě neexistují, lze toto vysílání zachytit už dnes. Více Oldřich Číp.

"Řada DX posluchačů na světě používá přijímač, který je kombinován se softwarem počítače a tam je ta cena srovnatelná se standardním přijímačem pro krátkovlnný příjem."