Byla doba 60. let skutečně zlatá?

Foto: ČTK

Byla Zlatá šedesátá opravdu zlatá? Tak zní vděčná otázka k diskusím. Národní muzeum otevřelo v Památníku na Vítkově v Praze výstavu, která se snaží vyvolat vzpomínky na období šedesátých let a nabídnout možnou odpověď na otázku v názvu. Tvůrci retrovýstavy se tentokrát nesoustředili na design a umění, ale na reálnou tvář života ve stále ještě totalitním režimu.

Foto: ČTK
Komisařkou výstavy je Míra Vandrovcová:

"My jsme se chtěli odlišit od předchozích retrovýstav, které u nás proběhly, a snažili jsme se na to nedívat z pohledu designu. Naopak jsme chtěli ukázat běžné spotřební zboží, které lidi v jejich domácnostech obklopovalo."

Vitríny s exponáty doplňují panely s obrazovkami, na nichž se promítají dobové televizní a z nichž znějí rozhlasové záběry.

Foto: ČTK
Jaroslav Láník se podílel na přípravě výstavy z hledika dobového politického kontextu:

"Šedesátá léta nebyla, jak se o nich mluví, "zlatá šedesátá", ten termín platí v podstatě jenom pro kulturu. Ale ve společnosti dál pokračovaly politické procesy, ekonomická situace byla velmi špatnám, protože v podstatě zkolabovala třetí pětiletka a výroba nestačila naplňovat potřeby tehdejší společnosti."

A proč jsou tedy dodnes šedesátá léta tolik spojována s pozitivními emocemi? Podle Láníka je to proto, že předcházela 5. dekáda s politickými procesy a následovala normalizace, tedy dvě období méně nadějeplná.

Foto: ČTK
"Dnešní zhruba šedesátníci byli v té době teenageři a prožívali nejkrásnější období svého života. dění ve společnosti je silně ovlivňovalo a v porovnání s tím, jak mohli nebo nemohli žít později, tak vnímají 60. léta jako dobu svobody, vzestupu, možnosti se vyjádřit a podobně."

Výstava vznikla ve spolupráci Národního muzea a Vojenského historického ústavu. Podařilo se shromáždit exponáty z několika institucí. Je mezi nimi řada obalů potravin, domácí elektrospotřebiče včetně nejslavnějšího magnetofonu - Sonet Duo, nábytek, oděvy a obuv, šperky, hodinky Prim. A také třeba úlomek horniny z povchu Měsíce a motocykl Jawa. Pokračuje Michal Burian z Vojenského historického ústavu:

Foto: ČTK
"Exponáty jsou především ze sbírek tří institutcí: Vojenského historického ústavu Praha, Národního muzea a Technického muzea v Brně a pochopitelně po skončení výstavy se vrátí zpět, ať už do depozitářů nebo do stálých expozic těchto isntitucí.- Ale my doufáme, že právě prostřednictvím této výdstavy se nám ty sbírky podaří obohatit o řadu exponátů, předmětů, které lidé třeba chtějí vyhodit a nahradit něčím novým. Tak že se třeba nejdřív zeptají v muzeu, jestli by o ně nebyl zájem, aby se uchovaly pro budoucí generace."

Podle komisařky Míry Vandrovcové je dnes přelomová doba a je poslední příležitost předměty ze 60. let získat do sbírek.