Být či nebít? Oč tu běží?

lebka1.jpg
0:00
/
0:00

V naší pravidelné rubrice Čeština, jak ji neznáte, se naše spolupracovnice z Belgie Michaela Swinkels - Nováková tentokrát zabývá nejčastějším českým slovesem být:

To be or not to be... je všobecně známý citát. Nebudeme se zabývat jeho filozofickým obsahem, ale jazykovými významy slovesa býti ve své základní podobě a později i ve frazeologii. Úvodem trochu gramatiky. Sloveso „býti" patří mezi vyňatá slova, kterým se dnes říká „vyjmenovaná" a někdy i „vybraná", a v nichž se po obojetné souhlásce píše ypsilon. I dnes se k jejich zapamatování používá „oslí můstek" BEFELEME PES se VEZE. Sdělení sice poněkud kryptické, ale onomatopoické, tedy zvukomalebné, dobře zapamatovatelné, takže kdo by se zabýval jeho obsahem?

Takže: Má být „Befeleme" třeba něco jako radostné, či přímo zbožné zvolání „Aleluja" ? Nebo „Befehlem Ne!" (rozkaz z němčiny)? Ale obsah je minoritní, důležité je, že žáčkové se naučí rytmicky bezbolestně obojetné souhlásky. Sloveso „býti" je sloveso pomocné, to znamená, že se vyskytuje ve spojení s významovým slovesem (budu chodit za školu, pokud mě budou spolužáci šikanovat).

Je i slovesem sponovým, čili v přísudku musí být doplněno (je to známý alkoholik, je to domýšlivá ženská). Ale také slovesem významovým: Je klimatické oteplování?

Foneticky není rozdíl mezi slovesy „bíti" a „býti" (psaného s ypsilonem), pravopisně se liší samohláskou, ale významově ještě výrazněji. Čili tato kombinace „bít či nebýt" (někomu natlouci v sebeobraně nebo dokonce v boji o život, nebo naopak filozofické „být, či(li) nebít", tedy existovat bez násilí na svém bližním. Dodejme, že záleží na okolnostech a v dějinách by se našlo dost příkladů k oběma kombinacím!


"Čeština, jak ji neznáte" není kurzem českého jazyka, jak by se mohlo na první pohled zdát. Je to spíše povídání a zamyšlení o češtině, jejích proměnách v závislosti na společenském životě, historii a podobně. Jednotlivé kapitoly se pozastavují u různých zvláštností a zajímavostí, které v současné češtině nalézáme.

Doufáme, že se vám tato série zastavení nad českým jazykem bude líbit. Přivítáme samozřejmě vaše názory a připomínky.