Čapkovy Hovory s TGM vydané ve Lvově

Pomník TGM ve Lvově

Česká beseda ve Lvově, která je nejstarším českým krajanským spolkem na světě, vydala v ukrajinském nakladatelství Kameňar ukrajinský překlad Čapkových Hovorů s T. G. Masarykem. V úterý krajané knihu slavnostně uvedli na trh.

"Česká beseda vznikla v roce 1867 jako sdružení lvovských haličských Čechů v rámci Rakousko - uherské monarchie. V roce 1939 byla její činnost ukončena a teprve v roce 1990 krajané Českou besedy obnovili. Jak mi řekl současný předseda sdružení Evžen Topinka, Hovory s TGM jsou první knihou, kterou vydávají. Kniha je pokračováním propagace, kterou zahájila Česká beseda loňským odhalením památníku T. G. Masaryka a vydáním kalendáře s jeho fotografií. Prostředky České besedy jsou skromné, protože jsou tvořeny pouze členskými příspěvky asi padesáti členů. Finance na vydání knihy tak poskytlo české ministerstvo zahraničí. Knihu přeložila do ukrajinštiny bohemistka z lvovské Národní univerzity Lydie Kicelová. Vysvětlila, že z finančních důvodů bylo možné vydat pouze hlavní části knihy, bez Čapkových původně novinových článků, které portrét prezidenta dokreslují. V době, kdy ale na Ukrajině na literaturu nezbývají peníze, považuje vydání alespoň stěžejních částí knihy za úspěch. Jak mi řekl Dmitro Ivanovič Sapyga, ředitel nakladatelství Kameňar, které knihu vydalo, prezident Masaryk je pro Ukrajince velmi inspirativní osobností. Pro Ukrajinu, která se po letech nesvobody snaží konstituovat samostatný stát, je inspirativní jako zakladatel Československa. Kicelová dodala, že osoba T. G. Masaryka ještě na Ukrajině není tak známá, jako jméno současného prezidenta Václava Havla. Navíc kniha propaguje i dobré jméno české literatury."