Čechoslováci bojovali za 2. světové války i na Filipínách

Cyril Svoboda

Na hřbitově válečných obětí u koncentračního tábora Camp O´Donnel na Filipínách bude napříště vlát i česká vlajka. Připomene sedm Čechoslováků, kteří za 2. světové války zahynuli jako váleční zajatci během japonské okupace země. Pamětní desku s jejich jmény odhalil tuto neděli ve filipínském hlavním městě Manile český ministr zahraničí Cyril Svoboda. Podrobnosti zjišťovala Milena Štráfeldová:

O existenci českých dobrovolníků, kteří při japonské invazi bojovali na straně americké armády a v letech 1942 - 44 zahynuli v krutých podmínkách japonských zajateckých táborů či při pochodu smrti, se náš velvyslanec v Manile Stanislav Slavický dozvěděl vlastně jen náhodou.

"Já jsem se zúčastnil loni Bataan Day. To je oblast, kde probíhaly nejúpornější boje obrany Filipín po japonské invazi. A po ceremonii se ke mně přitočil stařeček a říká, že si pamatuje, že byl v Camp O´Donnel, což byl koncentrační tábor, kde byli internováni američtí a filipínští váleční zajatci, a že tam sdílel svůj pobyt s československými vojáky."

Velvyslanci Slavickému se po dlouhém pátrání v archivech podařilo skutečně zjistit, že k americké armádě na Filipínách se přidalo celkem 14 československých dobrovolníků. Jednalo se o úředníky, obchodníky i zástupce firmy Baťa, kteří byli sdruženi kolem československého honorárního konzulátu v Manile. Po invazi Japonců Filipíny neopustili a vstoupili do armády. Sedm z nich později během japonského zajetí zahynulo.

"Těch sedm, jejichž jména jsou Pavel Fuchs, Leo Herman, Fred Lenk, Josef Varak, Jan Břoch, Antonín Volný a Jaroslav Hrdina, v táboře O´Donnel, potom v dalších dvou a úplně poslední dva na japonské válečné lodi Otomaru, kde byli spolu s tisícovkou amerických válečných zajatců tragicky bombardováni, tak zahynuli všichni."

Čechoslováci prokázali během bojů i nemalou odvahu. Když spojenečtí vojáci trpěli hladem, podařilo se našim dobrovolníkům dostat se pod japonskou palbou mezi válečné linie a přinést odtud mlýn na rýži. Postup japonských jednotek tak byl i díky jim zbržděn o několik měsíců.