Celebrity

0:00
/
0:00

Náš nejznámější Slovník spisovného jazyka českého definuje slovo celebrita takto: slovo pochází z latiny a je poněkud zastaralé - je to věhlasná, ve společnosti vážená osobnost. Jak nám ukazuje srovnání dvou korpusů současné češtiny, SYN2000 a zcela nového SYN2005, vidíme, že slovo celebrita není vůbec poněkud zastaralé.

Náš nejznámější Slovník spisovného jazyka českého definuje slovo

Kdo jsou v současné době celebrity? Korpusy nám napoví: filmové, fotbalové, hollywoodské, sportovní, světové, české. Mluvím o celebritě v množném čísle, protože to v nejnovějším korpusu pětkrát převažuje. I tenhle poznatek mluví proti staré definici, protože osobnost nebývá davová, tedy vyjadřovaná množným číslem. Kruhy, které věnují celebritám svou pozornost - bulvární noviny a časopisy, ale i bulvární televizní pořady, ale hlavně lidé, kteří se o celebrity zajímají, nevnímají celebrity jako osobnosti. I to můžeme sledovat v korpusu, kde jsou častá spojení: a další celebrity, jiné celebrity, mezi celebritami, řada celebrit. Samozřejmě, že konzumenty zajímají jen největší a známé celebrity. Spojení známé celebrity je pleonasmus, protože ve slově celebrita je už významová složka známosti obsažena. A co je skutečně nejvíce sledované u celebrit je jejich soukromí, jejich život. I tahle spojení jsou v korpusech častá. A teď si srovnejme definici slovníku z druhé poloviny dvacátého století s významem, jak se nám jeví na základě kontextů v korpusu dnes. Zdaleka ji netvoří společensky vážené osoby. Celebrity jsou lidé, kteří sami usilují o to, aby byly sledováni bulvárními médii, často svou známost dosahují tím, že se věnují sportu, konzumnímu umění, politice, módě, podnikání... nejsou celebritami pro svůj profesionální výkon, ale proto, že je společností sledovaný jejich soukromý život. Podívejme se na několik kontextů z korpusu, které obsahují slovo celebrita:

Déšť a zima v Cannes vytrvale znepříjemňují život divákům i celebritám, které každý večer stoupají po proslulém palácovém schodišti, chráněny deštníkem.

Na reprezentačním fotbalovém plese nechyběly celebrity jako třeba ředitel Chemapolu Václav Junek, ale... fotbalisté nepřišli.

Brzy si však na každou novou celebritu začne veřejnost dělat práva.

Srovnejme si naše kontexty s definicí ve slovníku. Ano, celebrita je dnes známá osoba, která ale není věhlasná ani vážená, jejíž soukromý život sledují bulvární média a jejich čtenáři, posluchači a diváci, kteří se těmto lidem chtějí připodobnit. Dřívější význam slova celebrita byl synonymní se slovem elita. Elita znamená nejlepší, vybranou část určitého celku, zpravidla společenského, mohli bychom také říct výkvět. A to celebrity velice často nejsou.


Písnička Ivana Mládka o "zapeklité češtině" předeslala o čem je projekt, který vám na tomto místě Radio Praha nabízí.

Nejedná se o kurz českého jazyka, jak by se mohlo na první pohled zdát. Je to spíše povídání a zamyšlení o češtině, jejích proměnách v závislosti na společenském životě, historii a podobně. Jednotlivé kapitoly se pozastavují u různých zvláštností a zajímavostí, které v současné češtině nalézáme.

Doufáme, že se vám tato série zastavení nad českým jazykem bude líbit. Přivítáme samozřejmě vaše názory a připomínky.