Cenu Partimonium pro futuro získal pivovar i sousedský spolek

Pivovar Lobeč, foto: archiv pivovaru Lobeč

Obnova Havlíčkových sadů v Praze a restaurovaná socha Neptuna nebo nález středověkých trámových stropů v Českém Krumlově, to jsou jen dva z několika oceněných cenou Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro za rok 2014.

Ocenění Patrimonium pro futuro pro vítěze soutěžních kategorií (vlevo) a osobnost roku (vpravo), foto: archiv Národního památkového ústavu
Cena za "pozitivní počiny a příběhy památkové péče" se udělovala podruhé, slavnostní předání proběhlo v kostele sv. Floriána v Ústí na Labem, který je sám o sobě dokladem citlivé rekonstrukce. Cena se uděluje v několika základních kategoriích, uvádí Martin Tomášek z Národního památkového ústavu:

"Snažíme se, přirozeně, aby byla dána nějaká kritéria, která budou společná. Jedním z těch základních kritérií je zapojení občanské společnosti nebo vůbec majitelů jednotlivých památek, občanů nebo obce do procesu záchrany památky. Je to věc, které je stále jako šafránu a snažíme se ji i tímto způsobem vyzdvihnout a pozdvihnout."

Grotta v Havlíčkových sadech s fontánou, které dominuje socha Neptuna, foto: MONUDET, Wikimedia CC BY-SA 4.0
Na první pohled tak poněkud překvapivě vyhrála v kategorii obnova památky a restaurování městská část Praha 2 za Obnovu Havlíčkových sadů v Praze a navrácení sochy Neptuna.

"Ta přidaná hodnota, o které jsem hovořil, je skryta v tom, že ona předmětná socha Neptuna se ztratila a pracovníci Městské části Prahy 2 vytvořili prostředí, ve kterém veřejnost sochu hledala, podařilo se ji najít a ona je teď díky zapojení veřejnosti zpátky na svém místě."

Cenu v kategorii objev, nález roku získal restaurátor Jakub Rafl za nález středověkých trámových stropů v ambitu kláštera klarisek v Českém Krumlově. Cena za záchranu památky byla udělena sdružení, které se zasloužilo o záchranu sušárny chmele v Odrlicích na Hané, a v kategorii prezentace hodnot byl oceněn Sousedský spolek Merboltice.

Podstávkový dům v Merbolticích, foto: Tomáš Efler, archiv Českého rozhlasu
"Za to, že v českém pohraničí, které dodnes má problém s kontinuitou osídlení a vztahem ke svým památkám, kvůli událostem po II. světové válce."

Spolek se zaměřuje na záchranu a obnovu podstávkových domů a drobných sakrálních památek a stará se i o společenský a kulturní život v obci.

Parostrojní pivovar bez parního stroje

Pivovar v Lobči, foto: archiv pivovaru Lobeč
Další ocenění prozradí ředitelka NPÚ Naděžda Goryczková:

"Kromě těchto čtyř základních kategorií, které jsou vybírány z krajských nominací, letos se nám sešlo 27 nominací ze všech krajů České republiky, tak kromě toho máme i dvě mimořádná ocenění. To jedno uděluji osobně jako generální ředitelka a snažím se jej udělit mimořádnému příkladu obnovy, který zahrnuje komplexní péči o kulturní památku. Zařazení do některé z těch kategorií by znamenalo redukci významu té kulturní památky a její obnovy. V letošním roce jsem se rozhodla udělit toto ocenění pivovaru v Lobči."

Foto: oficiální facebook pivovaru v Lobči
Oceněni byli Jana Prouzová Myšková a Pavel Prouza. Na pivovar narazili kdysi úplně náhodou: "My jsme se ženou pivovar objevili před 8 lety. Bylo to zjara roku 2007, když jsme byli na výletě na Kokořínsku, já jsem předtím na Kokořínsku nikdy nebyl. Ten kraj nás opravdu očaroval. Byli jsme ubytovaní v Lobči na zámečku a všimli jsme si, že v údolí uprostřed vsi stojí ruina rozpadajícího se pivovárku. Přes svá značná poškození byl stavbou velice zajímavou. My jsme architekti, a protože jsme se předtím zabývali průmyslovým dědictvím, tak jsme v té budově, o kterou tady nikdo tou dobou nestál a která celou vesnici hyzdila, tak jsme v ní viděli něco, co má potenciál, co je samo o sobě zajímavé jako památka, ale co by také někdy mohlo docela dobře fungovat."

Miroslav Singer, foto: Alžběta Švarcová, archiv Českého rozhlasu
Parostrojní pivovar je zatím trošku cimrmanovsky bez parního stroje, ale i ten by se mohl v budoucnu do nově opravené budovy vrátit.

Tím druhým mimořádným oceněním, je Osobnost památkové péče převzal za dlouhodobou prezentaci kulturního dědictví České republiky guvernér České národní banky Miroslav Singer. Centrální banka totiž už několikátým rokem vydává emise zlatých mincí s vyobrazeními významných památek. Nově byla zavedena také cena veřejnosti s názvem Památky děkují. Získala ji Oranžerie s hrnčírnou v Lomnici u Tišnova.

V Česku na to, aby poděkovaly, čekají ještě stovky památek. Právě soutěž jako je Patrimonium pro futuro by se mohla přičinit o to, aby si jich lidé všimli.