V ČVUT vyvinuli software, který pomůže při péči o památky. Je jediný v Evropě

V Česku existuje přes 40 tisíc nemovitých kulturních památek - zámků, klášterů nebo třeba tvrzí. Velká část z nich je ale v havarijním stavu. Pro jejich zachování je potřeba naplánovat efektivní opravy a údržbu. Zjistit, kolik to bude stát, pomůže majitelům památek nový software, který vyvinuli odborníci z Českého vysokého učení technického v Praze. Program MonuRev je jediný svého druhu v Evropě.

Program MonuRev, jehož název vznikl z anglických slov Monuments a Revitalisation, tedy spojením pojmů kulturní památka a revitalizace, je určen především pro vlastníky a správce památkově chráněných objektů - jednotlivce, kraje, města a obce. Dokáže jim na základě zadaných informací spočítat, kolik peněz by mělo být potřeba na opravu památky.

Aplikace MonuRev | Foto: FSV ČVUT

„Až doposud neměli vlastníci či správci nemovitých kulturních památek žádný sofistikovaný nástroj pro odhad nákladů jejich údržby a obnovy. Potřebnou částku tak mohli buď jen odhadovat na základě vlastních zkušeností, nebo mohli vyjít z podrobného průzkumu objektu, který si nechali zajistit zkušeným odborníkem přes péči o historické objekty,“ vysvětlil v tiskové zprávě ČVUT jeden z autorů softwaru Daniel Macek z Katedry ekonomiky a řízení ve stavebnictví Fakulty stavební ČVUT.

MonuRev podle něj využívá databázi typových objektů a umožňuje získat z minima uvedených informací co nejpřesnější odhad plánovaných nákladů.

„Uživatel si v nabídce vybere typový objekt, který nejvíce odpovídá objektu, pro který chce vytvořit plán údržby a obnovy, například typ fara.  V nabídce přitom má 74 typových objektů. Poté je nutné do sytému zadat základní měrné parametry objektu, což je sklon střechy, počet podlaží, výška, šířka, délka a nadzemní výška objektu. Pro bližší specifikaci stavu objektu se zadává i rok výstavby,“ popisuje Daniel Macek.

Aplikace MonuRev | Foto: FSV ČVUT

Na základě uvedených dat se pak podle něj vygeneruje předpokládaná skladba konstrukčních prvků, které se u daného typového objektu nejčastěji vyskytují a pro každý prvek je uvedena informace, kdy ho bude potřeba obnovit nebo zda bude stačit jeho údržba, a jaké budou náklady.

Jediný v Evropě

Aplikace MonuRev | Foto: FSV ČVUT

Software MonuRev je podle tvůrců jediný svého druhu v Evropě. „Při vytváření rešerše na toto téma jsme na nic obdobného nenarazili, a to jak v České republice, tak ani v Evropě. Na mezinárodních konferencích jsme na něj získali velmi pozitivní ohlas a v dané chvíli již spolupracujeme například s odborníky ze Slovenska a Polska, kteří také hledali řešení této problematiky,“ doplnil Daniel Macek.

Software Monurev je k dispozici je zdarma, přístup k němu je možné získat přímo od autorů. Jak je kontaktovat, zjistí zájemci například na webu ČVUT.