Objev tisícileté sakrální stavby či záchrana synagogy. ‘Památkářští Oscaři‘ znají své vítěze

Vítězové 10. ročníku cen Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro

Objev sakrální stavby přemyslovského Znojemska, rekonstrukce bývalých jatek v Ostravě, obnova fortifikačního systému pevnosti Josefov nebo záchrana synagogy a domu v Žatci. Tyto i další projekty získaly letos prestižní ceny Patrimonium pro futuro, označované za "památkářské Oscary". Uděluje je už deset let Národní památkový ústav za úspěšné počiny v oblasti památkové péče dokončené v předešlém roce.

Naděžda Goryczková  | Foto: Národní památkový ústav

„Národní památkový ústav začal nejlepší počiny v památkové péči oceňovat v roce 2014. Za tu dobu se Patrimonium pro futuro stalo prestižním oceněním v oblasti kultury. Osobně cenu vnímám jako společenské poděkování a uznání všem, kteří se o památky dobře starají,“ uvedla generální ředitelka Národníhp památkového ústavu Naděžda Goryczková při vyhlášení cen, které se uskutečnilo na Nové scéně Národního divadla v Praze.

Ceny v podobě skleněné sošky symbolizující podanou ruku památkové péče vyrobila podle návrhu sochaře Kurta Gebauera sklářská firma Lasvit. Za objev roku si ji odnesli zástupci archeologů ze společnosti Archaia Brno a vlastníka znojemského kostela sv. Hippolyta, kde odborníci při archeologickém výzkumu objevili pod současnou stavbou pozůstatky dvou raně středověkých kostelů. Výzkumem se podařilo doložit tisíciletou kontinuitu sakrální stavby v Hradišti. Kostely I a II velmi pravděpodobně souvisely s knížecím prostředím.

Žatecká synagoga | Foto: Jana Vitásková,  Český rozhlas

V kategorii Záchrana památky byla oceněna záchrana synagogy a domu v Žatci. Synagoga je druhou největší synagogou v Čechách, ale od roku 1938 neslouží svému účelu a po desetiletí chátrala. Ve vybydleném stavu ji společně se sousedním objektem rabinátu v roce 2013 koupil Daniel Černý a zahájil náročný proces záchrany obou budov a obnovy jejich společenského využití.

Kostel Narození Panny Marie v Domažlicích v době rekonstrukce | Foto: Martina Klímová,  Český rozhlas

Restaurování interiéru kostela Narození Panny Marie v Domažlicích zvítězilo v kategorii Restaurování památky. Původně gotický kostel Narození Panny Marie, jehož vlastníkem je Římskokatolická farnost Domažlice, obsahuje cennou malířskou výzdobu od Františka Julia Luxe z období barokní přestavby.

Dvě ceny míří do Ostravy

Dvě ocenění získala Konverze bývalých městských jatek v Ostravě. Rekonstrukce budovy bývalých jatek se stala vítězem v kategorii Památková konverze a obdržela také Cenu generální ředitelky NPÚ. Historický areál městských jatek z 80. let 19. století představuje v centru Moravské Ostravy ojediněle dochovaný industriální celek. Jatka byla v provozu až do roku 1965, pak začala postupně chátrat. Roku 2016 se městu Ostrava podařilo areál  odkoupit a nalézt jeho nové využití.

Bývalá městská jatka v Ostravě po konverzi | Foto: Martin Polák,  PLATO Ostrava

Vítězem kategorie Obnova památky se stala obnova fortifikačního systému pevnosti Josefov. Udržitelná péče o rozsáhlý hradební systém je finančně velmi náročná a nad rámec možností města Jaroměře. Opravy se proto dlouho omezovaly pouze na nejohroženější a menší úseky hradeb. Až projekt Oživení pevnosti Josefov umožnil komplexní obnovu a tuto část pevnosti využívat pro kulturní účely.

Pevnost Josefov | Foto: Město Jaroměř

Mezi celkem 11 oceněními nechyběla ani osobnost památkové péče - tou byl in memoriam vyhlášen profesor Ivo Hlobil -  stejně jako cena za příkladnou správu a prezentaci památky. Tu letos obdrželi kasteláni zámku Kunín a státního hradu a zámku Český Krumlov. V on-line hlasování veřejnost rozhodla o udělení ceny Památky děkují projektu záchrany renesanční věže zámku v Moravském Krumlově. Záchrana věže byla součástí rozsáhlých oprav zámeckého areálu.

Autor: Katarína Brezovská | Zdroj: Národní památkový ústav
klíčové slovo: