Češi v Zambii pomáhají se zdravotnictvím i vzděláváním

Foto: Archiv Charity Česká republika

Mongolsko, Gruzie nebo Moldavsko, to jsou jen některé země, kde se snaží pomáhat Charita Česká republika. Mezi státy, kde její pracovníci působí, patří i africká Zambie.

Tea Tihounová,  foto: Martina Schneibergová
Zambie je vnitrozemský stát ležící v jižní části kontinentu. Obyvatelé se věnují především zemědělství a většina jich stále žije pod hranicí chudoby. Tamní misi vede už několik let Tea Tihounová:

"Naše mise je největší z misí Charity ČR na světě. Máme teď přes 70 zaměstnanců, většina z nich jsou místní. Našim cílem je být partnerem místní vládě a pomoci právě tam, kde vláda není schopna poskytnout služby."

Podnikatelské kurzy i péče o matky

Od roku 2013 se Charita v Zambii věnuje zdravotní péči, školí například nové porodní asistentky, a spolupracuje při tom i s místními organizacemi a vládou. Země má stále velmi vysokou novorozeneckou a mateřskou úmrtnost.

"V oblastech, kde působíme, vidíme pozitivní výsledky a to je to, co nám dodává energii do práce. Dříve se maminky rozhodovaly, že raději budou rodit doma, protože je to pro ně do zdravotního střediska daleko, nemají tam, kde být, nemají se tam jak dostat. Často neměly ani tak velké povědomí o tom, jaké to má pro ně výhody. Dneska ale vidíme, že i v odlehlých oblastech, kdy ženy musí jít třeba až 30 kilometrů pěšky, se podařilo, že skoro všechny rodí ve zdravotním středisku. Výrazně se snižuje riziko mateřské nebo novorozenecké úmrtnosti."

Foto: Archiv Charity Česká republika

Foto: Archiv Charity Česká republika
Kromě lékařské péče se Charita soustředí také na vzdělávání a ekonomickou soběstačnost obyvatel. Radí se zvýšením zemědělské produkce, podporuje rozvoj řemesel i podnikatelské dovednosti.

"Měli jsme například jednoho kluka z uprchlické rodiny, který pocházel z osmi dětí. Dodělal střední školu, ale pak neměl žádné zaměstnání. Jediná možnost byla pomáhat rodičům na poli. Díky našemu programu se přihlásil do řemeslného kurzu na zpracování kovů. Vyučil se, absolvoval i podnikatelský kurz, zařídili jsme mu i praxi ve firmě. Poté, co kurzy absolvoval, tak získal zaměstnání ve firmě, která obsluhuje doly. Má stálý, na Zambii velmi solidní příjem. Je schopen se postarat sám o sebe a dokonce posílá část svého příjmu rodině."

Zambie-prioritní země s programem rozvojové spolupráce

Foto: Archiv Charity Česká republika
Zambie se kromě vlastních problémů musí vyrovnávat i s uprchlíky ze sousedních států, především z Konga. Zambijská vláda je k nim, podle Tihounové, vstřícná a uprchlíci dostávají malé pozemky, na kterých si mohou vybudovat přístřeší.

"Pomáháme jim, aby si mohli za svým přístřeším udělat i nějakou zahrádku, na které si mohou vypěstovat alespoň část potravy, a aby tam mohli chovat třeba i slepice nebo drobný dobytek."

Pracovníci Charity nejsou jedinou českou stopou, na kterou je možné v Zambii narazit. Zambie se totiž stala jednou z prioritních zemí s programem rozvojové spolupráce na období 2018 - 2023 a Česká republika se chce zaměřit především na oblasti zemědělství, zdravotnictví a vzdělávání - konkrétně třeba na kvalitu a dostupnost zdravotní péče o matku a dítě, učňovské vzdělávání nebo podporu chovu skotu.