Češi vnímají po roce členství Evropskou unii pozitivně

r_2100x1400_radio_praha.png
0:00
/
0:00

Většina Čechů hodnotí po roce členství Evropskou unii pozitivně, neboť se domnívají, že jim přináší výhody. Jak ukázal Eurobarometr - průzkum ve všech zemích unie, Češi se vyslovili pro vývoj směrem k politické unii, kladně se staví i k otázce společné obranné a zahraniční politiky. Poněkud překvapivě podporují dvourychlostní Evropu. Více uslyšíte od Zdeňky Kuchyňové.

Nad tím, jak budou Češi hodnotit svou situaci rok po vstupu do unie, byl velký otazník. Odpověď je podle průzkumu jednoznačná. 56 procent se domnívá, že vstup přinesl výhody, což je oproti loňsku nárůst o 14 procent. Jak uvedla docentka Eva Klvačová z Vysoké školy ekonomické, s členstvím byla totiž spojena různá negativní očekávávání jako růst cen či krach podniků.

"Myslím si, že ten nárůst je opravdu dán tím, že nedošlo k žádnému skokovému zvýšení cen, k žádnému masivnímu nárůstu nezaměstnanosti. Čili prostě nic z těch negativních očekávání se nenaplnilo."

Průzkum Eurobarometr se konal v době, kdy Francie a Nizozemsko zamítly euroústavu. To se také projevilo na odpovědích. Podpora evropské ústavy mezi Čechy výrazně klesla a to na 44 procent. Současně s tím průzkum zaznamenal vysoký nárůst zastánců myšlenky vícerychlostní Evropy. Tento termín je užívaný pro označení metody, kdy společného cíle dosáhne nejprve část členských států, která je toho schopna a ostatní země je budou následovat později. Tento systém podporuje nadpoloviční většina Čechů. Oproti loňskému roku je to nárůst o 17 procent a je vůbec nejvyšší ze všech členských zemí, potvrdil sociolog a ředitel Střediska empirických výzkumů Jan Hartl.

Foto: Evropská komise
"To je takový bonbónek, který nám připomíná situaci s ustanovením Visegradské čtyřky, kdy: 'my jsme ti šampioni transformace a přece se nebudeme unavovat s Poláky a Maďary, takže budeme ten chytrý vzadu a prostě se nějakým způsobem přišmrdolíme k těm chytrým a bohatým'. Já si myslím, že toto je obdobný způsob kalkulu, který může být ošidný.

- Doplním vás, tam jsou skutečně i ti, kteří kalkulují zase s tím, že je dobré zůstat u těch, kteří budou pozadu.

- Paní docentko, vy jste naznačovala, že i v ekonomických kruzích je ta tendence sázet na toho outsidera, protože to umožňuje inkasovat prostředky navíc. Je to tak?

- Ano. Inkasovat nejenom tu podporu ze strukturálních fondů, ale inkasovat prostředky i z toho, že je mi dovoleno více se chovat jako méně vysvělá země. To znamená mít takové strategie konkurenceschopnosti, které v těch nejvyspělejších zemích už dovoleny dávno nejsou,"

Foto: Evropská komise
dodala Eva Klvačová.

Češi vidí jako výhodu svého vstupu do Evropké unii ekonomickou prosperitu a hodnotí proto pozitivně i situaci evropského hospodářství. O tom, že se mu daří, je přesvědčeno 62 procent Čechů, což je v kontrastu se zbytkem Evropy, kde evropkou ekonomiku jako dobrou hodnotí jen 45 procent jejích obyvatel.

O Evropskou unii se Češi zajímají stále více. K tomu však patří i její kritické hodnocení, dodává Jan Hartl.

"Ta kritika jde z několika stran. Oproti průměru evropské pětadvacítky si čeští občané častěji všímají negativ v EU spojených s byrokracií, plýtváním peněz. O trošku více, než je průměr v EU, si všímají i otázek pronikání drog na naše území, organizovaného zločinu. Obecně, to co platí pro nás i pro občany ostatních zemí EU, vidí problémy v sociální oblasti."