Česká centra jednají o rozpočtu

Logo Českých center

Provoz a činnost Českých center v zahraničí je nejistý. Letos budou muset velmi šetřit a patrně není ani vyloučené, že by některé mohlo být uzavřeno. Centrům, která propagují republiku, totiž ministerstvo zahraničí na letošní činnost schválilo 60 miliónů korun, což je o polovinu méně než minulý rok. Pokračuje Vilém Faltýnek.

Logo Českých center
Představitelé Správy českých center již loni varovali, že 60 miliónů provoz center nezajistí. Obrátil jsem se tedy na Milana Sedláčka, pověřeného vedením Správy českých center, aby vysvětlil, v jaké situaci se momentálně Česká centra nacházejí. Jak 17 Českých center zachovat, by měla ještě v lednu ukázat ekonomická analýza těchto institucí. Česká centra slouží jako místa, kde cizinec dostane maximální sumu informací o České republice. Nepropagují tedy jen kulturu naší země, ale zabývají se i proexportními činnostmi a podporou cetovního ruchu. Tato veřejná diplomacie by měla sahat tam, kam nedosáhnou české ambasády.

Vážení posluchači, máme pro vás drobnou soutěžní otázku. Pokud víte, v kterém roce a v které zemi vzniklo první České centrum, napište nám. Těm, kdo správně odpoví, pošleme upomínkové předměty Radia Praha. Těšíme se na vaše dopisy.