Česká centra rozšířila svoji síť do Japonska

Tokio, foto: Morio, Creative Commons 3.0

Česká republika otevřela nové české centrum - a to až ve vzdáleném Tokiu. Středisko v Japonsku je první v Asii. V pořadí dvaadvacáté centrum bude v zemi vycházejícího slunce propagovat Českou republiku a její kulturu, podobně jako tomu je v evropských zemích a v USA.

Tokio,  foto: Morio,  Creative Commons 3.0
Činnost tokijské pobočky sítě českých center zahájil v úterý 31. října jeho ředitel Petr Holý a statutární zástupce generálního ředitele Správy českých center Josef Kantůrek. Podle něj je volba tohoto vzdáleného místa velmi vhodná:

"České centrum v Tokiu je zatím naše nejvzdálenější centrum a je to první centrum na asijském kontinentě. Doposud byla česká centra v Evropě a jedno zámořské bylo v New Yorku. Já si myslím, že ta volba byla velice správná a nebyla náhodná, protože je potřeba využít současné situace, kdy je česká kultura v Japonsku relativně známá."

Ředitel centra Petr Holý připomíná, že tradičně je Česká republika v Japonsku známa hudbou a sklem, on se ale bude snažit obraz republiky představit ve větší šíři.

"Když teď řeknete v Japonsku pojem Česká republika, tak už troufám si říct 90 procent mladých lidí, kteří mají trošku pojem o světě, vám neřekne české sklo a namísto české hudby vám jmenuje třeba pana Švankmajera nebo českou animaci, jiné formy moderního českého umění, český design a pod. Takže já bych rád vyvrátil představu, že jsme pro Japonce jen zemí hudby a skla. Ale nechci, aby to vyznělo, že popírám tyto dvě jistě důležité součásti českého umění."

Prvním velkým projektem ČC Tokio byl Filmový festival českých filmů v Jokohamě ve dnech 30. 10. - 2. 11. 2006. Výstavou pak centrum představuje tvorbu zmíněného filmaře Jana Švankmajera. Vzdálenost centra od Evropy sebou ponese ale také větší náklady, potvrzuje Josef kantůrek.

"Samozřejmě s větším rozpočtem musíme počítat, ale na druhé straně spoléháme na to, že právě v Japonsku je velká možnost získat i finanční z japonské strany. Mnoho těch akcí může vzniknout jeno díky zprostředkování těch správných kontaktů a finanční stránka nemusí být přímo na bedrech českých center. Na druhé straně je dobré zmínit, že česká centra se nezabávají pouze propagací kultury. My propagujeme Českou republiku komplexně, i v dalších oblastech, jako je turistika a ekonomika."

V plánu jsou podle Kantůrka další dvě centra:

"Mezi dalšími plány je teď aktuální zřízení českého centra v Pekingu a konkrétně už je připraven i projekt pro zřízení prvního centra v Jižní Americe, a sice v Argentině v Buenos Aires."