Česká iniciativa

olympijské kruhy

Rozhodnutí uspořádat Letní olympijské hry v Pekingu je závažným a riskantním krokem s možnými dalekosáhlými důsledky, protože v sázce není nic menšího než olympijská myšlenka míru, přátelství a solidarity. Právě takovou obavu vyjadřuje Výbor pro olympijské hry 2008 ve svobodné a demokratické zemi, s jehož prohlášením vystoupili ve čtvrtek před novináři tři jeho zakladatelé. Podrobnosti má Zdeněk Vališ.

Místopředseda Senátu Jan Ruml, senátor Michael Žantovský a bývalý kancléř Karel Schwarzenberg soudí, že pokud by se olympijské hry měly konat v Pekingu nyní, považovali by to za výsměch olympijské myšlence. V prohlášení, které přečetl Jan Ruml, uvádějí, že čínský komunistický režim nadále pronásleduje a vězní své odpůrce a pošlapává lidská práva celých etnických a náboženských skupin. Pokud Peking do pěti let vykáže potřebný pokrok na poli lidských práv a občanských svobod, členové výboru se rádi připojí k oslavám olympiády.

"Pokud se tak nestane, vyzveme Mezinárodní olympijský výbor, aby změnil své rozhodnutí a uspořádal hry jinde a případně vyzveme národní olympijské výbory, aby olympiádu v Pekingu bojkotovaly."

Podle iniciátorů výboru není jejich hlas ojedinělý. V podobném duchu se vyjadřuje řada osobností po celém světě. Na některé z nich se hodlá výbor obrátit a vyzvat je ke spolupráci. V tuto chvíli má výbor vytipováno asi 40 osobností z 15 zemí. Kromě toho chce oslovit i některé mezinárodní organizace a instituce jako je například Amnesty International či Human Rights Watch. Konkrétní jména ale nechtěl Michael Žantovský oznámit.

"Já trošíčku váhám s uváděním konkrétních jmen, protože bychom samozřejmě chtěli získat co nejvíce pozitivních odpovědí a medializace nemusí být v tomto ohledu vždycky nápomocná."

Členové výboru na druhé straně uznávají, že izolace Pekingu by ničemu neprospěla. Proto také se svou iniciativou nevystoupili před rozhodnutím mezinárodního olympijského výboru. Izolace by vyvolávala jen nepřátelskou odezvu v Pekingu a na poli lidských práv by se nic neřešilo. Naopak uspořádání olympiády představuje pro čínskou vládu výzvu a příležitost proměnit svou zemi v opravdu vyspělou demokratickou společnost. Podle Karla Schwarzenberga neobstojí námitky, že nemá smysl provokovat tak velkou zemi, o jejíž trhy všichni usilují. Tento argument prý slyšel na Západě už před olympiádou v Moskvě v roce 1980.

"Říkali, vždyť tam máme trhy a vy to jenom kazíte. Myslím, že v tom okamžiku, když přistoupíme na stanovisko jednoho pána, který řekl, že jeden prodaný autobus do Číny je cennější než veškerá lidská práva, tak odepíšeme naši vlastní lidskou důstojnost a důstojnost této země."

Karel Schwarzenberg podotkl, že už jako předseda Mezinárodní Helsinské federace pro lidská práva se přesvědčil, jak důležité je sledovat dodržování lidských práv v každé zemi. Je zároveň přesvědčen, jak řekl Radiu Praha, že osobnosti, které hodlá výbor oslovit, budou brát českou iniciativu vážně.

"Podívejte se, všechny výbory pro lidská práva začaly před tím dosti nenápadní občané, lidé, kteří před tím nijak nevynikali, lidé, kteří se postavili čelem k hrozbě. O to jde."

čínská vlajka
Všichni tři zakládající členové Výboru pro Letní olympijské hry 2008 ve svobodné a demokratické zemi několikrát zdůraznili, že jejich iniciativa není namířena proti Čínské lidové republice.