České čmeláky zabíjí nevýživný nektar exotických stromů

Čmelák je v Čechách chráněný hmyz, ochránci přírody proto věnují velkou pozornost hromadnému úhynu čmeláků pod korunami lip mimoevropského původu. Exotické druhy a kultivary lip, které radnice stále častěji vysazují ve velkých městech, protože snášejí i silně znečištěné ovzduší, mají velmi vonný nektar, který láká čmeláky. Ti ale při jeho získávání vydávají více energie, než jí přijímají, proto hynou hlady. Pod každým stromem jsou proto stovky i tisíce mrtvých jedinců. V rozhovoru s Vilémem Faltýnkem prozradil entomolog RNDr. Miroslav Pavelka, že na vině nejsou ani tak samotné lípy, jako to, že čmeláci nemají další přirozenou potravu.

Stovky uhynulých čmeláků nasbírané pod jednou ze vzrostlých lip v Karlových Varech,  foto: ČTK
Pavelka: "U nás žije kolem 30 druhů čmeláků. Některé druhy jsou běžné, některé jsou velmi vzácné. Čmeláků ubyvá a je jich daleko méně, než v minulých letech, nicméně se zdá, že ten negativní trend se poněkud zpomalil. Pravděpodobně v důsledku situace v zemědělství, kdy zemědělci nemají peníze na přehnojování. Takže v této oblasti se situace poněkud zlepšila. Nicméně stále platí, že jsou některé druhy, které jsou stále vzácné na pokraji vyhynutí, eventuálně které nebyly v posledních letech spatřeny."

Ohrožuje české čmeláky výskyt exotických druhů dřevin?

Pavelka: "Problémem jsou exotické druhy lip vysazované ve městěch. Tyto druhy lip mají pro čmeláky nevhodný nektar, obsahuje nevhodné typy cukrů, manózu, a je ho málo a čmeláci pod těmito stromy hynou. To je jediná exotická dřevina, která způsobuje čmelákům problémy."

Objevují se styto dřeviny často? Je to častý problém?

Foto: Lubomír Popovič
"I když množství čmeláků, která se pod těmito dřevinami nacházejí, jsou značná, já si myslím, že by to ani tak velký problém nebyl, pokud by čmeláci měli i jinou volbu, než tyto exotické dřeviny. Pokud by tam byly vysazeny i jiné kvetoucí rostliny, tak čmelák je dost chytré zvíře, aby se nenechal zabít nektarem z exotických dřevin."

Jaké další faktory ohrožují české čmeláky?

Pavelka: "Na prvním místě je to způsob hospodaření v zemědělské krajině. A to zejména obhospodařování lučních společenstev. Čmeláci potřebují nepřerušovanou nabídku potravy. A pokud se poseče velká plocha najednou, tak dojdou kvetoucí rostliny. Proto pro ně bylo daleko lepší, když se sekalo kosou a vysekávalo se postupně, a ty travní porosty dorůstaly a znovu kvetly. Dalším faktorem je doprava, zvláště na jaře, kdy matky létají nízko a poměrně značné množství jich padne za oběť srážce s vozidly. A potom ještě můžeme zmínit chemizaci v zemědělství."

Čím jsou vůbec čmeláci významní?

Pavelka: "Čmeláci jsou v ekosystému významní především jako opylovači planě rostoucích i kulturních rostlin. Pro některé rostliny jsou to opylovači výhradní, to znamená v případě absence čmeláků by se některé rostliny nemohly vůbec rozmnožovat."