Další vzácný nález na Šumavě. Objevili tam vymizelé druhy brouků

Tesařík javorový, foto: Lukáš Skořepa, NP Šumava

Entomologové mohou opět slavit. Na Šumavě objevili dva druhy vzácných brouků, o kterých si mysleli, že tam už vyhynuli. Jde o trnoštítce horského a tesaříka javorového. Už loni tam byl znovuobjeven kornatec velký, který byl na území národního parku popsán naposledy před rokem 1910.

Tesařík javorový,  foto: Lukáš Skořepa,  NP Šumava

Oba nově objevení brouci jsou nesmírně vzácní. „My jsme si dlouho mysleli, že na Šumavě je po nich veta. Tesařík javorový byl naposledy zaznamenán na Železnorudsku v roce 1946. O trnoštítci jsme sice kusé informace měli, stav populace jsme však neznali,“ přiblížil náměstek Správy Národní parku Šumava Martin Starý.

Podle zoologa správy parku Vladimíra Dvořáka oba brouci na území Šumavy zcela jistě dlouhodobě přežívali, ale v omezených populacích.

Průzkum nyní ukázal, že tesařík javorový se vyskytuje na několika lokalitách. Trnoštítec horský byl pozorován jen na třech místech na Šumavě.

Sběratelsky nesmírně ceněni

Trnoštítec horský,  foto: Lukáš Skořepa,  NP Šumava

Tesařík javorový žije na živých, ale poškozených stromech. Například ledovkou nebo mrazem. Velmi vzácný trnoštítec horský, který se v oblasti Šumavy vyskytoval už v průběhu čtvrtohor, měří až tři centimetry a jde o pralesního specialistu, který potřebuje k životu velké množství mrtvého dřeva na velkém prostoru.

„Jsme na počátku mapování výskytu tohoto brouka, ale už nyní se dá říci, že se trnoštítec objeví na dalších místech, protože díky velkému množství odumřelého dřeva se stále rozšiřuje jeho biotop," uvedl Dvořák.

Hlavní ohniska výskytu jsou na Prachaticku, konkrétní lokality ale odborníci odmítají zveřejnit. "Je to v okolí vrchu Plechý. Bližší informace ale nemůžeme prozradit, protože oba brouci jsou sběratelsky nesmírně ceněni," vysvětlil.

Jako Archa Noemova

Trnoštítec horský,  foto: Lukáš Skořepa,  NP Šumava

Podle odborníků je výskyt znovuobjevených brouků důkazem živého a aktivního pralesního cyklu šumavské přírody. Pro trnoštítce Šumava, která je nejméně ze třetiny bezzásahová, představuje jedinou životaschopnou lokalitu u nás. "Šumavská populace tak představuje ve střední Evropě, mimo Alpy, asi jedinou prosperující populací tohoto vzácného druhu,“ dodal Dvořák.

Ředitel Správy národního parku Pavel Hubený věří, že oba druhy brouků budou v budoucnu na Šumavě zastoupeny v podobně silných populací.

"Je totiž evidentní, že tak jako v případě jiných druhů hmyzu, funguje Šumava se svou rozlohou a hlavně pestrou nabídkou biotopů zahrnující bezzásahová území a území s přírodě velmi blízkým a šetrným managementem, jako Archa Noemova, zachovávající hmyzí pestrost pro budoucí generace,“ přiblížil.

V příštím roce je naplánován rozsáhlejší monitoring jak tesaříka javorového, tak také trnoštítce horského.