České děti v zahraničí se spolu s Českým Honzou vypraví do minulosti

Foto: archiv soutěže Český Honza

Český Honza není jen oblíbená pohádková postava, stejné jméno, ne náhodou, nese i soutěž pro české děti žijící v zahraničí. Představíme ji v rubrice Panorama.

Iva Crookston,  foto: Milena Štráfeldová
Ocenění Českého Honzy se uděluje jednou ročně talentovaným a tvořivým českým dětem trvale žijícím v zahraničí, kterým je od 6 do 18 let. V současné době probíhá třetí ročník soutěže. S nápadem ji uspořádat přišla před několika lety Iva Crookston:

"Ono to vše začalo už v roce 2012 poté, co jsem za podpory paní doktorky Lucie Slavíkové Boucher z České školy bez hranic založila českou školu v Kalifornii, poblíž San Francisca. S nápadem připojit k tomu ještě soutěž jsem si pohrávala několik let. Bylo pro nás důležité, abychom mohli nějakým způsobem propojit děti, ať už z naší školy nebo děti českého původu žijící v zahraničí, nějak navzájem mezi sebou. Chtěli jsme to udělat nějakou zajímavou netradiční formou, aby je to bavilo a aby se měli na co těšit. Ta forma soutěže se nám zdála vhodná, a proto jsem s ní začala."

Foto: archiv soutěže Český Honza
Soutěžit je možné pouze prostřednictvím internetu. Výherce pak vybírá porota. Soutěží se v několika kategoriích:

"Soutěž má tři části. Snažili jsme se zapojit jakékoliv dítě s jakýmkoliv talentem. První kategorie je výtvarná, kdy si dítě může zvolit nějakou formu výtvarného projevu. Může to být sochařství, koláž, malba. Vytvoří tak na dané téma příspěvek, který pošle do soutěže. Druhá část je písemná, neboli povídková. Tam se mohou zapojit děti, které jsou si trochu více jisté v češtině. Na určité téma pak napíšou povídku, básničku, vypravování...cokoliv si sami zvolí. Třetí část se nazývá Osobnost Českého Honzy. Je to taková osobnostní kategorie, kam se děti nenominují samy, ale spoléháme tam na rodiče, kamarády, babičky, dědečky, kteří vědí, že to dítě, které žije v zahraničí, má nějaký zvláštní talent a v něčem vyniká. Může třeba dobře sportovat nebo nějak jinak reprezentovat Českou republiku v zahraničí a jinak bychom se o tom nedozvěděli."

Zájem o soutěž roste

Vítězný obrázek Dana Pomahace z loňského ročníku,  foto: archiv soutěže Český Honza
Soutěž Český Honza se pořádá od roku 2013. Každý rok je pro ty, kteří se chtějí zapojit, připraveno jiné téma:

"To byl tehdy takový nultý zkušební ročník, kdy jsme zkoušeli, jestli bude o soutěž zájem a jak se nám děti zapojí. Zájem každý rok stoupá, jak se děti z dalších zemí o soutěži dozvídají. Většinou máme každý rok o třetinu někdy o polovinu více dětí. Začínali jsme zhruba se třiceti, dneska jsme někde na stovce dětí z různých částí světa. Máme příspěvky od dětí z Číny, Saúdské Arábie, Ruska, Německa, v podstatě odevšad, kam se na mapě podíváte. Je to zajímavé a máme z toho radost."

Letošním tématem je Český Honza a stroj času. Honza se tak může vypravit do různých období české historie, setkat se s jejími osobnostmi anebo ji třeba zkusit i trochu ovlivnit. To už záleží na soutěžících, které by chtěl právě Honza motivovat k většímu a hlubšímu zájmu o české dějiny a tím samozřejmě i o Českou republiku vůbec. A právě to je myšlenkou celé soutěže - vytvářet trvalý vztah k Česku a češtině a pomoci dětem uvědomit si, že na češtinu a její učení nejsou samy.