Překlad je jazykové umění. Soutěžily v něm děti Čechů v zahraničí

Česky rozumím, mluvím, čtu, píšu a překládám! Tak se jmenuje překladatelská soutěž pro děti Čechů v zahraničí. Úryvky z knih pro děti a mládež překládaly děti ze 14 měst na dvou kontinentech.

Jak uvedla Lucie Slavíková-Boucher z České školy bez hranic, vítězi jsou v podstatě všichni, kteří se zúčastnili.

"Cílem soutěže je překládat úryvky ze současné české literatury pro děti a mládež do jazyka země, kde žijí děti českého původu, které vyrůstají v zahraničí. V letošním roce děti překládaly celkem do sedmi jazyků - do chorvatštiny, angličtiny, francouzštiny, němčiny, italštiny, španělštiny a polštiny. Dětí se zúčastnilo celkem 65."

I výborní znalci jazyka nemusí překlad ovládat

Lucie Slavíková-Boucher | Foto: Martina Bílá,  Český rozhlas

Kromě dětí z Českých škol bez hranic soutěžili i jednotlivci, kteří jsou schopni ovládat minimálně dva jazyky, a soutěže si všimli. Děti soutěžily ve třech kategoriích od 6 do 17 let a v každé kategorii měly možnost překládat úryvky ze dvou knih.

"Překladatelská práce navíc v mladém věku je velice náročná, a ani u dětí, které ovládají jazyk skvěle, neznamená, že umí zároveň překládat, protože překlad je jiné jazykové umění. Člověk musí přistupovat k překladu kreativně. Musí být schopen vyjádřit myšlenku původního textu, tedy nejedná se o doslovný překlad. Takže bych řekla, že zvítězili všichni, protože letošní vybrané úryvky byly skutečně náročné a dlouhé."

Děti překládaly ze dvou titulů. Byly dané, nebo si mohly vybrat?

"My se snažíme zprostředkovat zajímavé novinky ze současné literatury, která vychází v České republice. Zároveň se snažíme, pokud to lze, aby v každé kategorii byl minimálně jeden titul, který je zaměřený na nějakou historickou událost, protože tato soutěž je zasvěcena Tomáši Grulichovi."

Tomáš Grulich  (vlevo) | Foto: Barbora Němcová,  Radio Prague International

Vědí děti, kdo byl Tomáš Grulich, po kom je cena pojmenovaná?

"My jsme pro letošní rok zpracovali takový krátký medailonek, který je na našich stránkách, o Tomášovi Grulichovi ve vztahu k Čechům v zahraničí nebo ve vztahu k české diaspoře právě proto, aby si mohli všichni minimálně přečíst, kdo byl Tomáš Grulich a co pro Čechy v zahraničí po celou dobu svého působení, především v roli senátora a předsedy Stálé komise Senátu pro Čechy žijící v zahraničí udělal."

Na účastníky soutěže čekaly odměny v podobě on-line divadelního představení či beseda s jedním ze spisovatelů. Soutěž byla podpořena z prostředků v rámci dotačního programu Ministerstva zahraničních věcí.