České dráhy zaznamenaly nárůst objemu osobní a nákladní přepravy

Vlak

Mezinárodní železniční unie se sídlem v Paříži každoročně vydává rozsáhlou statistickou ročenku, která obsahuje řadu zajímavách údajů o činnosti nejen evropských železničních společností. Nedávno byly zveřejněny předběžné statistické výsledky za rok 2000, podle nichž ve Střední Evropě pouze České dráhy zvýšily přepravu osob. Více informací má Vilém Faltýnek.

Z předběžných výsledků vyplývá, že mezi středoevropskými reformními zeměmi cestující přibyli pouze v České republice, a to o 4,3 procenta, zatímco u ostatních železnic počet cestujících klesal. V Maďarsku o půl procenta, na Slovensku o čtyři a v Polsku dokonce o deset procent. V objemu nákladní přepravy naopak zaznamenaly všechny čtyři země nárůst. V předchozích letech ovšem docházelo u Českých drah v obou oblastech k poklesu. Situace se podle mluvčího Českých drah Petra Šťáhlavského začala měnit až před dvěma lety.

"Ten trend u Českých drah, kdy roste jak objem přepravy tak počtu cestujících, se vlastně zlomil v roce 1999 a potom hlavně v roce 2000, kdy dochází k těmto nárůstům."

V oblasti osobní dopravy je jistě tento údaj překvapující, zvlášť v situaci, kdy laik vidí především průběžné zvyšování ceny jízdného a mnohdy nízkou technickou kvalitu vozů i drah. Došlo snad v poslední době ke zkvalitnění technického stavu?

"Průběžně se nakupují nová vozidla, ale ten rozsah je zatím poměrně malý. Na některých relacích díky určitým dokončeným úsekům koridoru došlo k urychlení některých spojů, což cestující jistě přivítali."

Úhrnem se na loňském úspěchu Českých drah podílelo podle Šťáhlavského několik faktorů:

"V oblasti osobní dopravy to souvisí určitě s tím, že došlo ke zkvalitnění jízdního řádu, k rozšíření počtu spojů a také k tomu, že jsme rozšířili systém slev tak, aby cestující mohli železnici více využívat. A v oblasti nákladní přepravy to je samozřejmě také otázka obchodní politiky, stanovování rozumných cen pro naše zákazníky a určitě to má také souvislost s vývojem ekonomiky."

Růst hodnot v nákladní přepravě podle Šťáhlavského odráží především vývoj ekonomiky té které země. Protože tam, kde se málo vyrábí nebo nevyrábí, tam není co přepravovat.