České ovoce, i když je ho letos málo a bude dražší, je nejzdravější

Sklizeň ovoce v Česku se chýlí ke konci. Zbývá sklidit už jen asi pět procent jablek. Ovocnáři ale bědují. Tak mizerná úroda tady za posledních 15 let snad nebyla. Přesto se neočekávají krachy výrobců a ani spotřebitelé se prý nemusejí obávat výrazného růstu cen. Pokračuje Zdeněk Vališ.

Když mají zemědělci problémy s úrodou, není vůbec těžké najít hlavního viníka. Je to samozřejmě počasí. V tomto ohledu je podnikání v zemědělství vždy mnohem rizikovější než třeba výroba nějakých šoupátek v tovární hale. Jak potvrdil tajemník Ovocnářské unie Martin Ludvík, nejinak tomu bylo i letos.

"Tím jediným viníkem jsou extrémně nízké teploty z konce dubna, které ovocnáři nepamatují snad dvacet třicet let."

Propad oproti loňsku činí až 30 procent. U některých druhů ovoce je to ještě více. Třešní bylo sklizeno o polovinu méně, zaplakali i producenti meruněk, švestek a prudký výpadek se promítl i do jablek, jako naší nejvýznamnější ovocnářské komodity. Navzdory rekordně teplému konci léta se rozplynuly i naděje na výjimečnou úrodu vinařům na jižní Moravě. Tam už na jaře sepisovali pracovníci pojišťovny škody na müllerkách, ryzlinku a řadě novošlechtění. Podle Martina Ludvíka se ale navzdory letošnímu chmurnému roku mohou dostat do existenčních potíží jen jednotlivci.

"Nepředpokládáme, že to bude mít takové existenční dopady, že by ovocnáři museli masivně končit. Nicméně v těch nejpostiženějších oblastech mohou mít někteří jedinci vážné finanční problémy."

A co spotřebitelé? Promítne se nedostatek českého ovoce do růstu cen?

"Nemyslíme si, že to pro spotřebitele bude znamenat nějaký výrazný nárůst cen. Proti loňsku by ten nárůst samozřejmě mohl být dvacet až třicet procent, loňské ceny byly ale skutečně na velmi nízké úrovni. Nicméně myslíme si, že pro spotřebitele se reálně zvedne cena asi o deset procent proti průměru posledních pěti let."

Ceny českého ovoce obvykle ženou dolů masivní dovozy. Mimochodem vloni vyvezli ovocnáři například jablka za 86 miliónů korun, zatímco k nám se dovezla jablka za 446 miliónů korun. V posledních letech vzhlížejí naši pěstitelé s obavami zejména k severním sousedům. Extrémně nízké ceně práce v Polsku nemůže konkurovat nikdo v Evropě. Letos prý ale Poláci příliš tlačit na ceny nebudou.

"Sklizeň bude nižší nejen u nás, ale i v okolních zemích, ať už v Maďarsku nebo v Polsku. Ceny jsou v současné době v Polsku výrazně vyšší než v posledních letech. Nepředpokládáme tedy nějaké výrazné dovozy za velmi nízké ceny tak, jak tomu bylo v posledních letech."

A když už jsme u dovozů, zastavme se ještě u jednoho problému. Ovocnáři totiž upozorňují, a zřejmě mají pravdu, že české ovoce bývá většinou zdravější, než to dovážené. Je to důsledek našich přísnějších hygienických zákonů. Typickým příkladem jsou právě jablka.

"Každá členská země Evropské unie má svůj seznam přípravků na ochranu rostlin. A každá země má svou tzv. ochrannou lhůtu, což je doba od postřiku do doby sklizně a vlastně konzumace příslušného ovoce. Je třeba říci, že Česká republika má ochranné lhůty nejdelší v Evropě. To znamená, že česká jablka logicky obsahují velmi nízká množství reziduí těchto pesticidů. Dělali jsme screening například v používání přípravků u jablek u nás a v Polsku. Došli jsme k závěru, že polské ochranné lhůty jsou až několikanásobně kratší než české. Z toho jednoznačně vyplývá, že míra rizikovosti konzumace českých jablek je podstatně nižší než u jablek dovážených z okolních zemí. Česká produkce je prostě zdravější, bezpečnější. Dovozová produkce je pouze nezávadná."