České soudnictví se začíná elektronizovat

wifi_cafe.jpg

V pondělí vláda představila projekt elektronické soudní podatelny. Jde o součást elektronizace soudnictví, která si spolu s dalšími reformními kroky klade za cíl udělat českou justici levnější a přitom efektivnější a dokonce i spravedlivější.

Rychlost, přehlednost, dostupnost, dálkový přístup k aktuálním informacím a méně prostoru pro korupci i méně bariér. To mají podle ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila pocítit občané České republiky jako hlavní přínosy elektronizace soudnictví, která je jednou ze součástí jeho celkové reformy.

"Reforma české justice stojí na čtyřech pilířích. Ten dnešní - elektronizace, dále legislativní změny, potom změny personální. Víte, že jsme dělali personální audity, nový zákon o soudech a soudcích a tak dále. A ta čtvrtá, velmi klíčová věc pro českou vládu je větší komfort pro veřejnost. To znamená veřejnost má mít ne větší práva, ale větší možnost a jednodušší získat informace o probíhajících soudních řízeních, aniž by účastníci museli vždycky chodit na soud zjišťovat, kdy bude co probíhat a tak dále."

Prvním krokem postupné elektronizace je zřízení elektronické podatelny, která bude v provozu od prvního října, i když v prvních týdnech zřejmě ne všude.

"Jde o to, že jsme na všechny soudy zavedli, nebo zavedeme do konce tohoto roku, speciální systém, který umožní zjednodušenou komunikaci mezi účastníkem řízení a soudem, pokud tento účastník chce komunikovat elektronicky a má elektronický ověřený podpis. Bude to fungovat tak, že účastník řízení si najede na stránky soudu, najde tam jednoduchý formulář, který vyplní. Bude mít přesný návod, co do kterého políčka napsat. My jsme zdůrazňovali jednoduchost a přehlednost tohoto formuláře. Odklikne a tak to celé podání v podobě formuláře dojde na soud."

O to, že se i při napjatém rozpočtu povedlo najít peníze na uvedené projekty, se podle ministra iniciativně zasloužil premiér Mirek Topolánek. Je zřejmé, že projekt není zadarmo, ale patří mezi priority vlády, potvrdil i premiér.

"Letos jsme investovali v této oblasti, nebo budeme investovat, 475 milionů. V dalších letech počítáme s investicemi ve výši cca 615 milionů ročně."

Tato investice se ale podle ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila vyplatí: "Ušetříme pracovní síly na úředníky, kteří dnes sedí za stolky a přepisují informace z písemných žalob, z písemných podání, do našich elektronických systémů."

Podle ministra Pospíšila přitom nejde zdaleka jen o peníze. Elektronické formuláře povedou navrhovatele krok za krokem, a sníží tak riziko chyby nebo opomenutí, což by nakonec mělo vést k vyšší ochraně práv občanů.

"Je to fakticky unikátní chvíle, kdy poprvé občanovi České republiky nabízíme metodologii, formulář, jak napsat žalobu. To tady nikdy předtím nebylo. On si může velmi jednoduše klikat a jenom doplňovat údaje. Je velkým problémem, že mnoho lidí, kteří třeba nechtějí platit velké peníze za právní zastoupení, píší si žaloby sami doma, tak potom často jsou jejich práva poškozena tím, že uteče lhůta, protože žaloba nebyla úplná, nezachytili své právo, když to tak řeknu, protože zapomněli na nějakou podstatnou náležitost. To je opravdu, řekl bych, revoluční chvíle, která nás posouvá směr západní Evropa."

Jiří Pospíšil, foto: ČTK
Má to všechno jeden háček, který se jmenuje elektronický podpis. Tedy šifra, která jednoznačně prokazuje autora podání a zároveň mu brání popřít, že dokument počítačově podepsal. Podle poskytovatelů certifikačních služeb bylo dosud vydáno jen několik tisíc elektronických podpisů, jejich počet ale prý prudce roste.

"My jsme si vědomi toho, že elektronický podpis není zatím příliš rozšířen. Nicméně ty kroky k tomu, aby tomu v budoucnosti bylo jinak, je nutné učinit a postupně na to občany zvykat. Doručování a komunikace prostřednictvím pošty už je poněkud zastaralá. Někdy je třeba říci 'dost' a začít s novými kroky. Ta chvíle nastává právě teď,"říká mluvčí ministerstva spravedlnosti Zuzana Kuncová. A ministr Pospíšil už ví, jak lidi k použití nových technologií motivovat.

"Vláda, která chce podporovat, aby občané využívali elektronické prostředky, počítá s tím, že soudní poplatek by mohl být poloviční oproti soudnímu poplatku u klasického, písemného, materiálního podání. A je to tak správně, protože stát stojí méně sil, když to tak řeknu, manipulovat s elektronickým podáním, než když musí platit toho úředníka, který sedí v podatelně a pracuje s tím. Takže je i morálně ospravedlnitelné chtít poloviční poplatek u toho, kdo používá elektronické technologie."

A ty by měly postupně rychle následovat. Po říjnovém startu e-podatelny se na únor příštího roku plánuje spuštění projektu InfoSoud. "Přináší pro účastníky soudních řízení komfort získat informaci o probíhajícím řízení v teple svého pokoje, za počítačem,"říká o InfoSoudu ministr Pospíšil. Od začátku příštího roku by podle něj měl fungovat už i elektronický insolvenční rejstřík, o necelého půl roku později elektronické úřední desky místo různých vývěsek, a na rok 2009 se plánuje elektronický platební rozkaz i celý soudní spis. Mezitím se má zakotvit také nová úprava doručování, která bude rovněž dávat přednost e-mailu před klasickou poštou.

"Ty fáze se vzájemně překrývají a jsou rozfázovány tak, abychom po celou dobu tohoto volebního období měli co dělat," uzavírá ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil.