Soudní funkcionáři možná nebudou neodvolatelní

Soudní funkcionáři, tedy předsedové a místopředsedové soudů jsou v Česku prakticky neodvolatelní, a to se některým lidem, politiky nevyjímaje, zjevně nelíbí. Proto ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil vypracoval novelu zákona o soudech a soudcích, kterou chce dosavadní praxi změnit. Jeho návrh, který má umožnit odvolávání zmíněných funkcionářů, v pondělí schválila vláda.

Novela zákona o soudech a soudcích, která má hlavně zjednodušit odvolávání soudních funkcionářů, si také klade za cíl zvýšit nestrannost kárných senátů, které rozhodují o prohřešcích svých kolegů. Podle ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila bude nově o odvolání soudců rozhodovat kárný senát. Ten bude fungovat u Nejvyššího správního soudu:

"Bude šestičlenný, polovina, tři členové budou soudci z řad soudců Nejvyššího správního soudu a Nejvyššího soudu, a polovina budou nesoudci - právníci. A ti budou nominováni Advokátní komorou, Notářskou komorou, exekutory, případně též ministrem spravedlnosti. Vznikne tak speciální kárné těleso, které bude rozhodovat o provinění soudních funkcionářů."

Tímto vnesením "laického prvku" se má podle ministra Pospíšila zajistit v rozhodování o chybách soudců větší objektivita a nestrannost a zabránit profesní solidaritě.

Stínová ministryně spravedlnosti ČSSD Marie Benešová považuje tuto úpravu za "průnik moci výkonné do moci soudní", protože umožňuje politikům zastoupení v kárných senátech. Vadí jí také, že by o soudcích rozhodovali notáři a zástupci exekutorské komory. Chybou je, že má být kárné řízení jednostupňové bez možnosti odvolání, a zklamáním, že novela nepočítá se soudcovskou samosprávou, uvedla Marie Benešová.

O zavedení tzv. laického prvku do kárných senátů, které rozhodují o kárných proviněních soudců, pochybuje také prezident Soudcovské unie Jaromír Jirsa:

Jaromír Jirsa
"Položme si otázku: Jo soudním orgánem šestičlenné těleso, v němž budou laici? Hlavní problém je v tom, jak bude zajištěna nezávislost rozhodování těch nesoudců v kárných senátech. A chtěl bych opakovaně zdůraznit, že narozdíl od poslanců, senátorů nerozhoduje žádný laik o tom, zda budou odsouzeni za spáchání přestupků, tak u soudců jako jediných z těch tří státních mocí by tomu tak být mělo. A já se ptám, proč?"

Ani Libor Vávra ze Soudcovské unie s novým návrhem nesouhlasí. Podle něj v Evropě prosazují jiný systém:

"Bohužel se jedná o takový dort uvařený kočičkou a pejskem, kdy v podstatě naše politická reprezentace, a tady chápu, že ministr je pod tlakem politických stran, není ochotná připustit, že všechny tyto změny se v Evropě, pokud ke změnám musí dojít, řeší úplně jiným způsobem. Pokud má dojít k nějakým změnám ve správě justice, a to soudní funkcionáři nepochybně jsou, tak tím orgánem, který o tom rozhoduje, má být soudcovským orgán, ať už se to nazývá soudcovská rada nebo jakkoliv. Stále přibývá evropských zemí, které na tento model přecházejí. Ukazuje se, že je efektivnější, zlevňuje se justice a zrychluje."

Podle Libora Vávry je Česko jedna z mála zemí Evropy, kde to politici odmítají. Ministr Pospíšil označil novelu zákona o soudech a soudcích za "relativně křehký kompromis" mezi parlamentními stranami a představiteli justice.