Česko chce předat zkušenosti demokratické Kubě

Jan Ruml

V kostarickém hlavním městě San José se koná Konference na podporu demokracie na Kubě. Konference navazuje na velmi úspěšný pražský summit, který se uskutečnil před dvěma měsíci v Praze. Právě tento summit vyzval k dalším podobným akcím, především v Latinské Americe, odkud by měl vycházet hlavní mezinárodní tlak na Kubu. To také potvrdil zvláštnímu zpravodaji Radia Praha vedoucí české delegace na konferenci v San José místopředseda Senátu Jan Ruml.

Jan Ruml zároveň připomněl projev Václava Havla na pražském summitu, ve kterém se bývalý prezident zabýval nejen otázkou, jak změnit režim na Kubě, ale i tím, co Kubánce čeká, až k těm změnám dojde. Podle Jana Rumla by Česko mohlo Kubáncům předat některé vlastní zkušenosti.

"My samozřejmě nebudeme radit Kubáncům, co mají dělat, protože to je jejich vlastní věc. Oni se musí vlastními prostředky, samozřejmě mírovými, nenásilnými prostředky uchopit moci na Kubě a nastolit v zemi svobodu a demokracii. Nicméně my můžeme předat tu zkušenost, kterou máme, a kterou jsme získali po pádu komunismu. Tu zkušenost jim sdělíme a také jim řekneme, jaké chyby jsme udělali, aby se jich vyvarovali. Strašně důležité bude při ekonomické transformaci, protože se bude transformovat nejen politický systém, aby se vyvarovali těch chyb, které udělala Česká republika. To znamená, aby měli jasný právní rámec ekonomické transformace, aby nedocházelo k podvodům, aby nedocházelo k tomu, že lidé se podvodně dostali k nějakému majetku. To vždy vyvolává velké rozhořčení u obyvatelstva. My jsme toto poněkud zanedbali a dodnes se potýkáme s tím, že lidé často nevěří tomu, co se tady stalo proto, že tady najednou zbohatly určité skupiny lidí, aniž by na to měly právo."