Česko je podle studie zemí obézních kuřáků a alkoholiků

Foto: Tobyotter via Foter.com / CC BY

Česká republika je nejnezdravější zemí na světě, pokud jde o kombinaci obézních lidí, konzumaci alkoholu a tabáku. "Nejzdravější" jsou naopak Afghánci s pouhými 2,7 procenty obézních obyvatel. Taková překvapivá data nabízí srovnávací studie 179 zemí světa.

Foto: Tobyotter via Foter.com / CC BY
Informoval o ní britský server Clinic Compare, který se opírá o veřejně dostupná data Světové zdravotnické organizace (WHO), americké CIA a Světové plicní organizace (WLA). V první desítce nezdravých zemí je devět bývalých komunistických zemí ve střední a východní Evropě, desáté jsou Spojené státy s Litvou. USA se do první desítky dostaly kvůli rozšířené obezitě, která postihuje 35 procent jejich obyvatel. Nejobéznější jsou obyvatelé tichomořských ostrovů - Samoa.

"Češi určitě nejsou nejméně zdravým národem. To rozhodně není pravda. Máme řadu údajů jako je třeba neonatální úmrtnost, nebo péče o matku a dítě," uvádí ředitelka české kanceláře Světové zdravotnické organizace Alena Šteflová.

Foto: DFID - UK Department for International Development via Foter.com / CC BY
Studie totiž nesrovnávala zdravotní péči, ale pouze tři oblasti: alkohol, kouření, a obezitu. A v těchto parametrech patříme k zemím, které jsou na špici.

Do skupiny deseti "nejzdravějších" zemí z pohledu obezity, kouření a alkoholu jsou zařazeny kromě Afghánistánu další chudé země jako Guinea, Niger nebo Eritrea, Somálsko a Etiopie. Studie tak nezohledňuje okolnost, že jde o regiony postižené častým ozbrojeným násilím, opakujícími se epidemiemi a rozšířenou podvýživou.

V patnácti pravidelně pije třetina dívek a polovina chlapců

Jak říká Alena Šteflová, existuje řada studií Světové zdravotnické organizace, které se pití a kouření věnují.

Foto: kaicho20,  Pixabay,  CC0 1.0 DEED
"Probíhá celá řada studií podle metod, které jsou ověřeny, jsou porovnatelné, a kterými Světová zdravotnická organizace disponuje. A jednou z nich je také sledování zdraví nebo spíše životního stylu školáků. Je to studie, která probíhá ve 45 zemích. Nejenom evropských, ale také ve Spojených státech, Kanadě, a v Austrálii. Dotazuje se dětí ve věku 11, 13 a 15cti letých na jejich životní postoje."

Česko je na 11. místě, co se týče spotřeby tabákových výrobků. Co se týče alkoholu, ten ochutnají i jedenáctileté děti.

"V 15cti letech pije pravidelně alkohol třetina dívek a téměř polovina chlapců. Bohužel obě tato rizika jsou jakýmsi otvírákem pro zkušenost s drogami. Zkušenost s marihuanou má asi 30 procent patnáctiletých. Všechna tato čísla nás pak řadí v tomto srovnání na špičku i mezi srovnáním dětské populace. My se musíme ptát, proč tomu tak je. Ta odpověď je poměrně jednoduchá. Existuje velká tolerance k rizikovému chování. Nebereme ho tak úplně vážně," dodává Alena Šteflová.

Jindřich Vobořil,  foto: Marián Vojtek,  archiv ČRo
Britský list The Independent ve svém komentáři uvádí, že obyvatelé Česka vychází ze studie jako jedni z největších "ochmelků" na světě. Neupozorňuje ale na fakt, že konzumace je evidována zeměpisně, a tedy že se na ní podílejí například i zahraniční turisté, včetně těch britských, kteří hromadně pořádají víkendové nájezdní výlety do pražských restaurací.

Protidrogový koordinátor navrhuje zdražení alkoholu, výrobci připomínají metanolovou aféru

Ministerstvo zdravotnictví si předsevzalo, že do roku 2018 sníží konzumaci alkoholu o 3,5 procenta. Jenže Češi pití alkoholu považují za něco, co k životu patří, říká národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil.

„Tak, jak se pije dneska, se nikdy nepilo. A vůle cokoli změnit je strašně malá."

Foto: archiv ČRo - Radia Praha
K omezení nadměrného pití alkoholu v Česku by přispělo zdražení alkoholických nápojů i zvýšení daní. Jaká opatření se podaří prosadit, bude podle Vobořila záležet na příští vládě a jejím přístupu.

Výrobci alkoholu se kloní spíš k prevenci, která by přispěla k pití s rozumem. Vladimír Darebník z Unie výrobců a dovozců lihovin považuje zdražování za represivní opatření a podle něj by v Česku mohlo být i nebezpečné. Zmínil v této souvislosti metanolovou aféru.