Česko pomohlo vybudovat v Kosovu čističku odpadních vod

Foto: Pavel Novák

Česko pomáhá v Kosovu s čištěním vody. Bylo to právě v únoru 2008, když tato někdejší jugoslávská provincie vyhlásila nezávislost na Srbsku. Zatím se neobejde bez pomoci silnějších a movitějších zemí. Hlavními sponzory Kosova jsou Spojené státy a země Evropské unie. Kosovu pomáhá i Česko.

Jezero Badovac,  foto: Pavel Novák
Zaplatilo například stavbu čističky, která zajišťuje, že do přehradní nádrže zásobující vodou kosovskou metropoli Prištinu už netečou splašky z okolních vesnic.

V korytě řeky Gračanky, která napájí Badovecké jezero, se válejí igelitové pytle, plastové lahve, vydlabaná dýně, kartóny od mléka, hadry, a spousta dalšího smetí. Voda v řece je ale průzračná, je vidět na její kamenité dno. Podle Xhevdeta Duky majitele společnosti Projekt Plus, která se podílela na výstavbě čističky odpadních vod financované z české rozvojové pomoci, byla ale před pár lety situace úplně jiná. Voda v řece byla hnědá až černá a páchla.

Čistička odpadních vod u Badoveckého jezera,  foto: Pavel Novák
"Dřív šla veškerá voda z odpadů z domů do řeky. Teď už je částečně vybudovaná kanalizace a ta přivádí odpadní vodu sem do čistírny." Elhame Gashiová, majitelka obchůdku ve vesnici Mramor na břehu říčky vzpomíná, jak byla voda špinavá. Plná odpadků a zakalená. Do vody se spláchlo všechno smetí, a špína, které se vyhazovalo před domy na silnici.

Soukromý zemědělec Xhemajl pamatuje ještě dobu, kdy se dala z říčky brát voda na pití. Když ale ve vsi přibyly nové domy, všechny odpady z koupelen, záchodů a kuchyní šly rovnou do řeky. A ta byla hrozně špinavá.

České firmy dodaly do čističky technologii

Foto: Pavel Novák
Čistička odpadních vod u Badoveckého jezera je bílý přízemní domek na konci údolí. Zvláštní na něm je, že stojí osamoceně a vedle něj je pod stříškou zvláštní stroj připomínající stojan na benzínové pumpě. Čerpadlo, které dopravuje odpadní vodu z kanálů do čističky.

"Voda ze záchodů a z kuchyňských odpadů se tady biologicky ošetřuje. Provzdušňuje a v separátoru se ukládají pevné látky. Po celém procesu čištění se voda vrací zpátky do řeky." Firma Projekt Plus Xhevdeta Duky byla součástí česko-kosovského konsorcia, které čističku vybudovalo. Jeho společnost objekt postavila. Technologie dodaly české firmy Ircon a TopolWater. Česká rozvojová agentura projekt zaplatila. Čistička stála 17 milionů korun.

Teď, když nově vybudovaná kanalizace přivádí splaškovou vodu z vesnic na břehu Badoveckého jezera sem do čističky, vrací se z ní do řeky už jen čistá čirá kapalina. V řece Gračance se zase objevily ryby. Do přehradní nádrže Badoveckého jezera, které zásobuje pitnou vodou polovinu kosovské metropole Prištiny, teď už teče jen čistá voda.