Češi radí Gruzii, jak se starat o les

Česko pomáhá Gruzii s péčí o lesy

Nádherné kavkazské lesy můžou Gruzii přinášet velký užitek. Jak nejlépe využít přírodní bohatství, radí Gruzínům Česká rozvojová agentura. Projekt tady má na starosti Petra Mojžíšová.

Foto: Otakar Holuša,  Petr Vahalík,  Česká rozvojová agentura

V čem projekt spočívá?

„V první řadě, v inventarizaci  lesů v Gruzii, protože Gruzie je hodně zalesněná země, kde lesy hrají velkou roli nejen z produkčního hlediska, to znamená dřevo, houby a různé lesní plody, ale zároveň to má i společenský přesah. Inventarizace je důležitá, aby bylo jasné, jaké lesy v Gruzii jsou, jak se k nim chovat a jak je využívat. Proto se vytvářejí dlouhodobé plány, které ukáží místním lidem, jak s lesem pracovat, jak si rozvrhnout těžbu dřeva, a vůbec jak v dlouhodobém horizontu s tím lesem zacházet.“

Znamená to, že v Gruzii dosud dělali všechno špatně?

První lesnický traktor v Gruzii byl pořízen z prostředků České rozvojové agentury | Foto: Otakar Holuša,  Petr Vahalík,  Česká rozvojová agentura

„No, oni to vlastně moc nedělali. Česká republika je známá svou expertízou právě v oblasti lesnické inventarizace.  My mámu svou tradiční školu a zkušenosti v této oblasti. Máme tady jak lesnickou školu na  Zemědělské univerzitě v Praze, pak je tady i Mendelova univerzita v Brně, ale máme i sít středních lesnických škol. Vychováváme lesníky nejen pro svou potřebu, ale můžeme nabídnout expertízu i ostatním. Češi dělali lesnické projekty v jižní Americe, v Africe nebo také v Mongolsku.“

Jak velkou plochu lesa Váš projekt v Gruzii zahrnuje?

„Jedná se o poměrně velkou plochu, je to téměř 100 tisíc hektarů.“

Gruzie | Foto: Otakar Holuša,  Petr Vahalík,  Česká rozvojová agentura

Jedním z cílů je zlepšit kvalitu života místních obyvatel. Jak se toho dá dosáhnout lesnickým projektem?

„Les má nejen produkční, ale i společenskou funkci. To znamená, že lidé do toho lesa chodí, a to nejen kvůli turismu, který je nyní v Gruzii na vzestupu. Do země přijíždí mnoho cizinců, kteří chtějí vidět přírodu v původním stavu. To je jeden z důvodů, proč je třeba les chránit. Místní lidé si hodně chodí do lesa pro palivové dříví, což může vést k neplánovanému, neorganizovanému kácení neprovázenému výsadbou nových stromů. Je potřeba naučit místní lidi, aby se k lesu chovali zodpovědně. Tak, aby jim les nepřinášel jen okamžitý užitek, ale aby je jiným způsobem živil i v budoucnu.“

Autor: Libor Kukal
klíčové slovo:
spustit audio