Česko pomáhá v gruzínském Tušeti. Už se tu neztratíte a nezůstanete bez lékařské pomoci

Oblast Tušeti, foto: Česká rozvojová agentura

Češi pomohli v Gruzii s lékařskou pomocí, odpadovým hospodářstvím i turistickou infrastrukturou. Gruzie je pro českou rozvojovou pomoc jednou z prioritních zemí. Češi tu mimo jiné působí v oblasti Tušeti. Proč si vybrali tento region, to je otázka pro Michala Hoška z organizace Europarc.

"Protože Tušeti je jeden z nejodlehlejších koutů. Taková kapsa, do které musíte přejet přes 3000 metrů vysoký průsmyk. Těžko se tam dostává, ale i díky tomu se tam uchovala poměrně svébytná komunita tzv. tušů, kteří tam doposud, byť už v menší míře, udržují tradiční způsob života. Nevýhodou těchto přírodních podmínek je, že tam neměli zavedenou elektřinu. Chtěli mít větší životní komfort, tak to území opouštěli. Česká rozvojová pomoc tam tehdy přišla, aby je podpořila. Řekli jsme: nemůžeme vás podpořit tím, že bychom zavedli elektřinu, protože je to technicky nemožné. Ale postavíme tu ostrovy energie, solární panely."

Jak je to území velké?

Oblast Tušeti,  foto: Česká rozvojová agentura
"Má 20 až 25 kilometrů od západu na východ a zhruba 20 kilometrů od jihu na sever. Terén je velmi složitý. Když jste bez auta, tak projít to území znamená několik dní a musíte opravdu vědět, kam jít. Když se udělaly soláry, tak jsme začali vytvářet turistickou infrastrukturu. Na České rozvojové agentuře pracoval tehdy jako koordinátor rozvojové pomoci pro Gruzii Jan Černík, který vystudoval antropologii. Byl si vědom, jak vzácný je to jev, komunita se zachovanými tradicemi. A to se právě vytrácelo. Dnes tam díky solárním panelům zůstává několik desítek lidí přes zimu. Gruzíni vyhlásili toto území jako chráněnou krajinnou oblast, a pozvali nás, abychom jim vytvořili plán péče o to území."

Jak ten plán vypadá?

"Jsou v něm veškeré priority pro tu komunitu, nejenom pro turismus a pro ochranu přírody. Tam naprosto chyběl systém odpadového hospodářství. Turisté tam přijíždějí, a nechávají odpadky, především pet lahve a další plasty, a nikdo to dolů nesváží. Ročně sem přijede až 10 tisíc lidí, ale nebyly tam žádné značené turistické trasy, neexistovala žádná mapa, podle které by se v tom složitém terénu mohli řídit. Letos tam například instalujeme rozcestníky. Místní správa podle našeho plánu péče vytvořila systém odpadového hospodářství. Od tohoto roku tam bude v určitých periodách nákladní automobil svážet odpad dolů. Před tím to po mnoho let dělali tak, že vykopali díru do země, a ty pet lahve tam zahrabali. Já jsem byl v projektu odpovědný za přípravu systému turistických poplatků. Máme pocit, že turistů už přichází více, než je únosné. Souhlasili s tím, abychom to vytvořili, potom se najednou lekli, a řekli: co kdyby najednou těch turistů bylo kvůli poplatku míň. Možná ten poplatek sníží počet turistů, ale zůstane tam skupina, která bude nechávat víc peněz v regionu. Zároveň oni budou dávat poplatek do fondu, který jim pomůže udržovat infrastrukturu."

Foto: Daniel Zach,  ČRo
Češi poskytli například peníze na vybudování skladu na brambory, pomohli s nákupem vybavení pro střižnu ovcí. A také s lékařkou péčí, věnovali sanitku.

"Do loňského roku tam fakticky nebyl žádný lékař, který by byl nahoře k dispozici turistům. Představte si takto velké území, máte tam kolem 10 tisíc lidí, a není tam ani jeden lékař. Teď tam lékař hodně pomáhá. Už tam loni zachránil několik životů, byly tam mrtvice. Česká strana zajistila vybavení, zajistila automobil a gruzínská armáda, protože je to na hranicích s Dagestánem a Čečnou, zajišťuje lékaře, který se tam v pravidelných intervalech mění."

V Gruzii pomáhají i další státy. Jak je hodnocená česká pomoc?

"Naše pomoc je významná tím, že tam sice dáváme malé prostředky, ale jsme vyhodnoceni jako jedni z nejefektivnějších. Máme malé, ale dobře zacílené programy. A výsledky potom mají velký efekt. To, čeho se nejvíc obáváme, až my odejdeme, že oni sami nebudou příliš připraveni k tomu, aby se finančně a jinak stali více samostatnými. Vezměte si třeba tu sanitku. Ve chvíli, kdy to auto během několika let doslouží, tak bych si velmi přál, aby už gruzínská vláda byla schopná zafinancovat nové auto sama, ale nejsem si úplně jistý, že to tak bude. A v tom vidím ten největší problém."