Česko stáhlo nominaci slovanských Mikulčic z jednání UNESCO

Slovanské hradiště v Mikulčicích se památkou UNESCO zatím nestane. Česká republika totiž stáhla jeho nominaci z jednání výboru UNESCO, které probíhá tento týden ve španělské Seville. Podrobněji zpracovanou kandidaturu Mikulčic chce znovu předložit do dvou let. Více už Milena Štráfeldová:

Archeologické nalezište u Mikulčic
Raně středověké velkomoravské hradiště v Mikulčicích je nejrozsáhlejším slovanským nalezištěm v Česku. O zápis na prestižní Seznam světového kulturního dědictví UNESCO začalo usilovat v r. 2006, společně s kostelem sv. Markéty ve slovenských Kopčanech. Vedoucí referátu pro UNESCO českého ministerstva kultury Michal Beneš však potvrdil, že konkurence jednotlivých nominací v UNESCO je velmi ostrá:

"Těch kandidatur bylo celkem 37 a kladný posudek jich mělo jenom dvanáct. Byli jsme velmi pochváleni za systém památkové péče, za management plán, za vymezení území, jeho ochranné pásmo i plány do budoucna."

Ve srovnání s dalšími nominacemi však Mikulčicím chybělo hlubší vědecké objasnění, čím jsou tak jedinečné:

"Sebekriticky přiznávám, že jsme podcenili mínění nebo vědomosti mezinárodní veřejnosti, zejména západoevropské, o Velké Moravě."

Česká a Slovenská republika se proto rozhodly nominaci Mikulčicko-kopčanského archeoparku na Seznam UNESCO stáhnout. V případě, že by výbor UNESCO památku na Seznam odmítl zařadit, nemohla by se její nová kandidatura už nikdy předložit znovu. Podle Michala Beneše se nyní připraví hlubší analýzy:

"Nové předložení je časováno tak, aby konečné rozhodnutí výboru padlo v r. 2013, tedy ve výroční rok příchodu Cyrila a Metoděje."

S jejich působením je totiž velkomoravské hradiště v Mikulčicích úzce spojeno. V souvislosti s kandidaturou na Seznam UNESCO se už začala v samotném archeoparku chystat řada změn. Tu zásadní přibližuje vedoucí Slovanského hradiště František Synek:

"Budeme v nejbližší době, možná už v tomto roce, rekonstruovat základy všech kostelů, které tady v terénu máme. Týká se to osmi kostelů a paláce. Archeologové v podstatě rozeberou současné základy, které jsou na povrchu, dostanou se až na ty původní základy a znova je zdokumentují. Zase se to zakonzervuje a vystaví se základy nové, které budou nad terénem, aby se více zvýraznil charakter těch staveb."

Současně se chystá rekonstrukce velkomoravských mostů i zeleně v celém areálu. Měla by tu vzniknout síť naučných stezek, ale také lepší zázemí pro návštěvníky. Unikátní nálezy už nyní přibližuje nová muzejní expozice, která byla oceněna jako nejlepší výstava r. 2008 v soutěži Gloria musealis. O ní již dříve pro Radio Praha hovořila ředitelka Masarykova muzea v Hodoníně Irena Chovančíková:

"Lidé tam mohou vidět audiovizuální program, na kterém konečně mohou vidět, co v Mikulčicích stálo. Tam můžeme vidět, jak vypadaly stavby. A potom ty krásné řemeslné práce, které jsou známé z obrazových publikací, ty velkomoravské šperky a gombíky, jsou tu vystavené takovým způsobem, že si je návštěvník konečně může ze všech stran prohlédnout a mít z nich ten estetický zážitek, který si to zaslouží."