Česko začíná přijímat zahraniční odborníky

V Česku se v těchto dnech rozbíhá projekt legální migrace cizinců. Má řešit ne právě radostnou situaci, kdy se rodí stále méně dětí a tím i budoucích pracovníků, kteří budou citelně chybět v příštích desetiletích. Projekt by proto měl přivést zahraniční odborníky, i s jejich rodinami, kteří se v Česku hodlají natrvalo usadit. Letošním cílem je získat na 300 vysoce kvalitikovaných odborníků. Co vše musí splňovat, na to jsem se zeptala manažerky projektu Věry Ivanovičové z ministerstva práce a sociálních věcí.

"Sami si musí najít práci v České republice, sehnat povolení k zaměstnání, dlouhodobé vízum k pobytu a kromě toho musí mít přinejmenším středoškolské odborné vzdělání.

Jaký je zájem o projekt, kolik už je přihlášených?

Zatím se nám přihlásilo 32 lidí. Od 28. července letošního roku, kdy jsme začali přijímat přihlášky, jde o 19 občanů Bulharska, o 2 občany Chorvatska a 11 občanů Kazachstánu, protože to jsou zatím pouze tři země, pro které tento projekt platí. Postupně se ale bude počet zemí rozšiřovat a možná i okruh osob. Zatímco nyní jsou v projektu zařazeni pouze lidé, kteří pracují na základě povolení k zaměstnání, tak možná budeme rozšiřovat o podnikatele a určitě také o čerstvé absolventy vysokých škol.

Jaké profese nabízejí ti, kteří se do projektu hlásí?

Profese jsou dosti různé. V tom malém statistickém vzorku se nejčastěji objevují pracovníci v oblasti výpočetní techniky a zdravotnictví.

Máte nějaké prognózy, kolik bude za nějakých 20 či 30 let na pracovním trhu chybět lidí?

Máme. Právě tato prognóza se stala jedním z úhelných kamenů celého projektu. V roce 2030 má na našem pracovním trhu chybět 420 tisíc pracovníků. Tak zní prognóza.

Neozývaly se hlasy, že kdyby se například zvýšil mateřský příspěvek, nebylo by třeba tento projekt spouštět?

Pochopitelně, že se ozývají hlasy, které říkají, že by se peníze místo na řízenou migraci měly vložit na něco jiného. Náš projekt není samospasitelný. V žádném případě nedokáže zaplnit mezery, které na pracovním trhu jsou a ještě v budoucnosti vzniknou. Pochopitelně, že základem je kvalitní rodinná politika, důchodová politika. To všechno jsou základní kameny vytváření pracovního trhu, ale projekt je také nesmírně důležitý, protože jak ukazují zkušenosti států vyspělejších a zejména států s dlouhodobějšími imigračními zkušenostmi, tak bez řízené aktivní migrace to v budoucnu prostě nepůjde. Skoro žádná země se bez ní neobejde. Je lepší než bojovat s nelegální migrací, tak ji aktivně nějakým způsobem usměrňovat tak, aby do země skutečně přicházeli kvalitní odborníci. Lidé, kteří mají zájem se začlenit do naší společnosti.