Česko zvyšuje závislost na dovozu zemědělských produktů ze zahraničí

Foto: Nick Saltmarsh, Flickr, CC BY 2.0

Schodek agrárního zahraničního obchodu loni dosáhl přes 40 miliard korun. Podle Zemědělského svazu se tak ukazuje závislost Česka na zahraničních výrobcích. Saldo bylo naposledy kladné v roce 1993. Od té doby je bilance v minusu.

Foto: Nick Saltmarsh,  Flickr,  CC BY 2.0

Foto: Jai79,  Pixabay / CC0
Jak uvedl mluvčí Zemědělského svazu Vladimír Pícha, odhady se bohužel naplnily. Nejhoršího výsledku, jak je v posledních letech zvykem, bylo dosaženo u masa. Tady činí záporné saldo 23 miliard korun, což je 60 procent celkového záporného salda agrárního zahraničního obchodu.

"To je rovněž rekordní hodnota. Špatný výsledek je u mléka, a u zeleniny, kde z vlastní soběstačnosti stačíme vyprodukovat pouze 35 procent," uvedl Vladimír Pícha.

Z masa se propad nejvíc dotýká prasat. "Stoupá dovoz, snižuje cenu, a proto u nás chovy končí," vysvětluje ředitel Svazu chovatelů prasat Jan Stibal.

Na rekordním schodku agrárního zahraničního obchodu se pravděpodobně odrazilo posilování české měny v minulých letech a snížení exportu cigaret. Jak dodal mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý, i když poklesl agrární export, došlo v řadě zemí, kde má Česko tzv. agrární diplomaty, ke zvýšení exportu. Nejvíce v Rusku a Číně.

Vyvážíme mléko a dovážíme jogurty

Foto: archiv ČRo - Radia Praha
Čeští zemědělci hodně exportují suroviny, které se pak v jiných zemích zpracovávají. Do Česka se potom dováží již hotové potraviny, které mají přidanou hodnotu a tím pádem i cenu vyšší, upozorňuje Tomáš Maier z České zemědělské univerzity:

"Peníze utíkají z republiky, vyveze se živé zvíře nebo syrové mléko, tam se z toho udělá masná konzerva nebo jogurt, a ten je následně dovezen k nám zpátky."

Přestože máme moderní zemědělství, které je plně konkurenceschopné s ostatními pěstiteli a chovateli, stali jsme se vývozci suroviny a dovážíme práci z ostatních zemí. Podle Tomáše Maiera za to nemohou jen zemědělci, ale také zpracovatelé.

"Na rozdíl od západní Evropy u nás neexistuje majetkové propojení mezi zemědělskou prvovýrobou a zpracovatelským článkem. Místo toho, aby zemědělci společně se zpracovateli bojovali proti obchodním řetězcům, tak zemědělci se zpracovateli válčí mezi sebou."

Nejvíc vyvážíme na Slovensko a dovážíme z Německa

Foto: Gerd Altmann,  Pixabay / CC0
Export do zemí mimo EU roste podle ministerstva zemědělství rychleji než do evropských států. Agrární zboží loni nejvíce směřovalo na Slovensko (21,8 procenta), do Německa (19,7 procenta) a do Polska, hlavními odběrateli mimo EU jsou Rusko, Japonsko, Čína, Turecko nebo USA.

Naopak do ČR nejvíce míří dovozy z Německa (21,6 procenta) a Polska (16,9 procenta), dále pak z Nizozemí, Slovenska a Španělska, ze zemí mimo EU jde o Čínu, Turecko, USA nebo Norsko.