Českolipské muzeum vystavuje vzácný herbář ze 16. století

Českolipské muzeum

Rady, jak barvit vlasy nebo tkaniny, ale i jak pěstovat rostliny ze zámoří - to vše obsahuje proslulý Mattioliho herbář ze 16. století. Vzácný exemplář této knihy nyní vystavuje Vlastivědné muzeum v České Lípě. Knihu, která se prý "sypala" před očima, zachránil severočeský restaurátor Ladislav Faigl. Stránku po stránce ji restauroval řadu měsíců. Podrobnosti má Milena Štráfeldová

"Herbář jinak bylinář velmi užitečný od doktora Petra Ondřeje Mattiola", jak zní jeho plný název, vydal v roce 1562 v Praze Jiří Melantrich. Kniha, která je ve správě českolipského muzea, je jen o něco málo mladší:

"Tento herbář je z roku 1586, je to německé vydání Mattioliho herbáře. Je poměrně obsáhlý, má asi sedm set listů. Stav té knihy byl špatný a práce byly velice náročné,"

uvádí Jana Fridrichová z muzea v České Lípě. Sem se Mattioliho herbář dostal už před víc než půl stoletím jako dar od místního učitele. Jeho chatrný stav potvrzuje i restaurátor Ladislav Faigl:

"Jelikož to byla kniha velmi často užívaná a studovaná, je poměrně ve špatném stavu. Byla vlastně už jednou převázána, takže vazba nebyla původní. Byla tam spousta dodatečných oprav, listy, které byly poškozené nebo vytrhané, byly nahrazeny rukopisným textem opsaným z jiného exempláře a podobně."

Restaurátor proto musel celý historický svazek rozebrat, jednotlivé listy vyprat, odkyselit, dolít japonským papírem, sklížit a znovu sešít do dřevěných desek a kožené vazby. Práce mu zabrala čtyři měsíce čistého času, ve skutečnosti však na knize pracoval mnohem déle. Za rok tak stihne zrestaurovat nanejvýš pět historických publikací.

"On nám restauroval velkou Millerovu mapu Čech z roku 1720. To je ohromné dílo, takže my jsme s tímto restaurátorem měli ty nejlepší zkušenosti,"

dodává Jana Fridrichová. Restaurátorské práce také nejsou nijak laciné. Muzejníkům v České Lípě trvalo deset let, nežli se jim podařilo získat potřebné finanční prostředky. Pomohl grant ministerstva kultury, ale i Liberecký kraj.

"Mattioliho herbář jsme financovali díky tomu, že jsme vybírali na loňských vánočních trzích. Sdružili jsme to společně s jinými prostředky a tak se vlastně podařilo tento herbář zaplatit. Jenom orientačně jsou to desítky tisíc korun."

Zrestaurovaný Mattioliho herbář představilo muzeum v České Lípě veřejnosti tuto středu, kdy tu začala nová muzejní sezóna. Návštěvníci ho uvidí po celé dva měsíce, pak ho vystřídá další vzácné restaurované dílo - atlas bitev ze sedmileté války. Ten byl ještě poničenější nežli herbář. V rámci grantu ministerstva kultury mohlo muzeum zrestaurovat i další historické mapy a atlasy. Nyní usiluje o prostředky na digitalizaci unikátní kolekce textilních vzorníků. Podle nich se vzorovaly tkaniny v celých severních Čechách.