Československá Mona Lisa je na pouhé tři dny vystavena v Obecním domě

Portrét dámy ve fialových šatech od Jana Zrzavého, foto: archiv Antikvity Art Auction

Pouhé tři dny je v pražském Obecním domě vystaven obraz Jana Zrzavého z roku 1926. Zachytil na něm Pavlu Osuskou, manželku tehdejšího československého velvyslance v Paříži. Obraz přezdívaný Československá Mona Lisa byl dlouho nezvěstný, teď je v soukromé sbírce a vystavuje se u příležitosti letošního 500. výročí úmrtí malíře a všestranného renesančního umělce Leonarda da Vinci.

Portrét dámy ve fialových šatech od Jana Zrzavého,  foto: archiv Antikvity Art Auction
Obraz se objevil před deseti lety při aukci. Tehdy byl prodán ještě jako Portrét dámy ve fialových šatech. Panovaly pouze domněnky, že jde o podobiznu manželky tehdejšího diplomata Štefana Osuského.

"Obraz byl dlouhá léta nezvěstný. Manželé Osuští se po emigraci z Francie do Velké Británie během druhé světové války postupně rozešli s Edvardem Benešem a skončili v emigraci ve Spojených státech. Tam měl podle poznámek pana Zrzavého skončit i obraz. Jan Zrzavý si tohoto portrétu velice vážil, což vyplývá z několika dopisů, ve kterých se o této práci zmiňuje," uvedla Petra Youngová, ředitelka aukční společnosti Antikvity Art Aukce.

"Už v roce 2009 se spontánně v tisku objevil výraz, že se jedná o českou Monu Lisu. Díky jednomu sběrateli se nám podařilo objevit časopis Salon z roku 1931, kde byl obraz publikován a už tehdy byl srovnáván s pracemi Leonarda da Vinci. Ten byl pro Jana Zrzavého obrovským inspiračním zdrojem. Zrzavý si však zachovává svůj vlastní přístup a invenci."

Díky zvláštní atmosféře obrazu se na něj nezapomnělo

Jana Orlíková,  foto: Jaroslav Kučera,  archiv ČRo
Na obraz, který byl známý jen z literatury, vypracovala posudek historička umění Jana Orlíková, která se Zrzavého dílem nejen odborně zabývala, ale také se s umělcem v závěru jeho života dobře znala.

Obraz má zvláštní atmosféru. Zmiňuje se o ní už v roce 1931 v článku časopisu Salon doktor Mokrý.

"On píše: 'Je to dílo monumentální, skoro sochařské krásy při všech půvabech Zrzavého křehké malby.' Ten obraz má opravdu vnitřní život. Ve spoustě lidí zanechává trvalý dojem, že si na něj vzpomínají i po letech. I díky tomu se ústně tradovalo mezi znalci, že někde ten obraz existoval a je."

Na přípravné kresbě má Pavla Osuská ještě volné ruce

Přípravná kresba obrazu,  foto: archiv Antikvity Art Auction
Jak dodala Petra Youngová, dokonce se v roce 2010 objevila na trhu přípravná kresba obrazu, což je ve sběratelském světě naprosto unikátní.

"V té přípravné kresbě má paní Pavla Osuská ještě volné ruce. Tam se nabízí paralela s druhým dílem Leonarda da Vinci Dáma s hranostajem, kde drží hranostaje. Jan Zrzavý nakonec vložil do rukou paní Pavly květiny. Všichni odborníci se shodují, že to bylo takové geniální gesto, které těmi kopretinami obraz povýšilo zase do úplně jiné úrovně."

Pavla Osuská byla vyhlášená svou krásou a elegancí

A kdo je ona československá Mona Lisa? Pavla Osuská byla známá operní zpěvačka, která zanechala slibné kariéry, uvedla Petra Youngová z aukční společnosti Antikvity Art Aukce.

"Dr. Štefan Osuský v Paříži působil od roku 1920 až do konce demokratického Československa, kdy v březnu 1939 odmítl předat naši ambasádu. Během těch dvaceti let se velice prohloubily československo-francouzské vztahy jak po stránce politické, tak kulturní. Nemalou měrou k tomu přispěla i Pavla Osuská, která byla před sňatkem významnou pěvkyní v Národním divadle, kde účinkovala s Emou Destinovou. Po jejím přesunu do Francie se manželé Osuští stali takovým kulturním centrem. Paní Osuská byla vyhlášená svou krásou a elegancí. Řekla bych, že i ona stála jako manželka významného politika velkou měrou za tím, že vztahy Československa a Francie byly na tak vysoké úrovni."

Odborníci se shodují, že obraz patří mezi nejlepší díla Jana Zrzavého. Před deseti lety se na aukci vydražil za 2,8 miliónu, dnes, kdy se podařila vypátrat jeho historie, by byla cena výrazně vyšší. Podle pořadatelů ale obraz nebude v dohledné době předmětem aukčního trhu.