Československé příběhy 20. století ožijí „pod Stalinem“

Foto: archiv Post Bellum

Připomínky 100.výročí založení republiky se příští rok chystají na mnoha místech. Mezi tradičními prostorami a institucemi zaujme i jeden velmi netradiční - podzemí, nad kterým kdysi stávala monstrózní socha Stalina.

Vnitřek bývalého Stalinova pomníku je poškozen,  foto: Mojmir Churavy,  CC BY-SA 3.0
Video-mapping, zvukové efekty, fotografie...to všechno by mělo návštěvníkovi přiblížit příběh Československa ve 20. století. Prostor, ve kterém jej uvidí, je podle ředitele společnosti Post Bellum Mikuláše Kroupy svou atmosférou výjimečný:

"Člověk vstoupí do místa, které, ač je tak obrovské, vyvolá velmi stísňující pocity. Zároveň musí mít návštěvník i trochu odvahu, aby prošel tu obrovskou díru v zemi. Vnitřek je velice poškozen, je tam velké sloupořadí, ty sloupy jsou otřískané, ze stropu visí krápníky, kape tam voda. Opravdu sám ten prostor je velmi silný."

A právě tady projde návštěvník legionářskou anabází, frontami 2. světové války, politickými procesy 50. let, normalizací i sametovou revolucí. Zazní také příběhy konkrétních lidí, které 20. století zasáhlo a oni zasáhli do něj.

"Budou tam příběhy naprosto neznámých zapomenutých hrdinů, kteří se totalitním režimům postavili za války i v období komunismu. Za všechny mohu jmenovat např. generála Tomáše Sedláčka nebo Václava Havla, kteří nám také vyprávěli své příběhy."

Bude v Česku muzeum totalitních režimů?

Foto: archiv Post Bellum
Na výstavě se kromě Post Bellum podílejí také další instituce - Český rozhlas, Ústav pro studium totalitních režimů a Hlavní město Praha. K vidění by měla být od října příštího roku do června 2019, vyhlášena je na ni také sbírka. Peníze z ní by měly být použity nejen na výstavu, ale také přípravu dalšího projektu:

"Výstava by měla ve společnosti otevřít diskusi. Během těch několika měsíců, kdy ji budou moct lidé navštívit, věříme, že otevřeme opravdu vážnou debatu o tom, že tato země si zaslouží kamenné muzeum totalitních režimů, které ale nebude starou vitrínovou formou ukazovat, jak vypadaly dobové uniformy a tiskoviny, ale bude živou formou vyprávět příběhy z období 20. století."