Český exulant Jaroslav Anděl se dožívá sta let

Jaroslav Anděl, foto: ČTK
0:00
/
0:00

Sté narozeniny oslaví tuto středu ve švýcarském Solothurnu jeden z významných českých krajanů, dr. ing. Jaroslav Anděl. Rádi proto alespoň krátce připomínáme jeho osobnost v našem dnešním vysílání:

Jaroslav Anděl absolvoval pražskou techniku ještě v předválečném Československu, po roce 1945 vystudoval i práva na Karlově univerzitě. V 50. letech prožil jako politický vězeň v komunistických žalářích na Pankráci, v Leopoldově a na Borech sedm let. Po srpnové okupaci Československa roce 1968 se proto rozhodl odejít do exilu ve Švýcarsku:

Jaroslav Anděl,  foto: ČTK
"Ve Švýcarech měla ohromnou pověst první Československá republika. A my jsme tady byli přijati tak přátelsky, že si to nedovedete ani představit. Každý Čech, který sem přijel, dostal urychleně ubytování. Zkrátka Švýcaři se k nám chovali takovým způsobem, že se to dá těžko popsat. Dnes kromě toho, že jsem český občan, jsem už třiadvacet roků také švýcarský občan,"

vzpomíná Jaroslav Anděl na počátky života v exilu. A dodnes je hrdý na to, že hned druhý den po příchodu do Švýcarska nastoupil do zaměstnání, a nebyl tak závislý na státní podpoře. Pracoval nejprve v Curychu, v Bernu a posledních víc než třicet let žije v Solothurnu. Zde také založil krajanský spolek Masaryk. Krajanským aktivitám ve Švýcarsku se ostatně dr. Anděl věnoval po celá desetiletí. Stal se předsedou Mezinárodní organizace bývalých československých politických vězňů v exilu a působil i ve Svazu spolků Čechů a Slováků ve Švýcarsku. Jeho činnost pro krajany hodnotí další z významných osobností československého exilu, dr. Oldřich Černý:

"Dr. Anděl od samého začátku, kdy přišel do exilu, se zapojil velmi účinně do činnosti Svazu spolků a jeho přínos ke krajanskému životu a ke krajanské komunitě je opravdu nesmírný."

Od listopadu 1989 se dr. Anděl i přes svůj pokročilý věk stále vrací do České republiky. Pravidelně tu navštěvuje srazy zahraničních Čechů, kde hájí zájmy exulantů. Stal se jedním ze zakladatelů Svazu občanské sebeobrany a v mnoha sporech před českými soudy zastupoval neúspěšné restituenty.

"Mne k tomu vedl jedině pocit bezpráví. Já jsem doktor práv a ještě dávno předtím, než jsem se stal doktorem práv Karlovy univerzity, jsem se zastával práva a spravedlnosti pro všechny."

Za svou nezlomnost a pomoc slabším dostal dr. Anděl v r. 2003 cenu World Press Award. Stejně intenzívně se ale věnoval také otázce odsunu sudetských Němců, historii vzájemného soužití Čechů a Němců a jejich budoucnosti ve sjednocené Evropě. A jak potvrdil Zdeněk Krejčí z českého velvyslanectví v Bernu, nadále zůstává významnou osobností české krajanské komunity ve Švýcarsku:

"Nejenom kvůli vzácnému jubileu, kterého se dožívá, ale kvůli celému jeho životu, který byl velice aktivní, a to jak vlasti, tak tady v exilu. Je to opravdu vynikající osobnost, která přes různé nepřízně osudu dokázala opravdu moc. A my jsme velice rádi, že můžeme toto jubileum oslavit spolu s ním."

S přáním dobrého zdraví a spokojenosti se ke stým narozeninám dr. Anděla připojuje i Radio Praha.