Český umělecký restaurátor František Makeš zachraňoval sbírky švédského krále - II. část

František Makeš, foto: Pavel Sedláček

Druhá část z cyklu Osudy o životě Františka Makeše nás zavede do Švédska, kam světově proslulý umělecký restaurátor odešel původně legálně, přednášet na univerzitě. V r. 1969 se ale rozhodl pro emigraci. V příštích letech se stal jedním z nejvyhledávanějších odborníků na záchranu vzácných uměleckých děl, včetně sbírek švédského krále. Restauroval například slavné rudolfinské portréty malíře Arcimbolda. Jeho odborné posudky pomohly také odhalit i řadu falz.