Čeští archeologové patří v Egyptě k nejvíce respektovaným

Abúsír (Foto: Juan de la Torre Suárez

Česká egyptologie má ve světě velké renomé. Už od 60. let minulého století provádí výzkumy v Abúsíru nedaleko Káhiry. Právě této lokalitě a výsledkům českých egyptologů je věnována výstava, která byla tento týden otevřena v pražském Náprstkově muzeu. Více se dozvíme od Jaromíra Marka.

Historie české přítomnosti v Abúsíru vede až k roku 1960. Čeští archeologové mají na kontě řadu mimořádných objevů, hrobku vezíra Ptašepsese, objevy v pyramidovém komplexu zapomenutého panovníka Neferefrea, pohřebiště princezen a dalších členů královské rodiny Staré říše. Významný je i objev nedotčeného šachtového hrobu "správce paláce", který se podařil v roce 1995. Nevykradená pohřební komora obsahovala kompletní pohřební výbavu, vyzdobena byla reliéfy s neobvyklými náboženskými scénami. Podobný nedotčený hrob se podařilo v Egyptě odkrýt naposled v roce 1941. Abúsír byl přitom dlouhou dobu opomíjenou lokalitou. Nyní je, díky objevům českých vědců, tamní nekropole jednou z nejprestižnějších archeologických lokalit v celém Egyptě. Pokračuje zástupce ředitele Českého egyptologického ústavu v Praze Ladislav Bareš.

"Všechny tyto výzkumy podstatně změnili naše vědomosti o Abúsíru, ale i fyzicky pozměnily vzhled této lokality. Nyní je tam celá řada památek, které jsme okryli a do značné míry restaurovaly a rekonstruovaly. To přispělo tomu, že se egyptská vláda rozhodla otevřít Abúsír a zpřístupnit jej mezinárodní turistice."

To, že česká egyptologická expedice v Abúsíru patří mezi nejvíce respektované týmy v Egyptě, potvrzuje i sám fakt, že mezi čtyřmi stovkami týmů mají čeští vědci výjimečnou pozici. Více vedoucí českého výzkumu v Egyptě prof. Miroslav Verner.

"Výzkumy probíhaly v 60. létech. V polovině 70. let jsme získali podstatně větší archeologické území, koncesi na větší část lokality Abúsíru. Je to největší území přidělené zahraniční expedici v oblasti pyramidových polí."

"Těžko hodnotit sebe sama, ale dnes zde zazněla slova generální ředitelky Národního egyptského muzea v Káhiře, že česká expedice je egyptskou stranou považována na jednu z nejvíce respektovaných. Nesmírně nás to těší, ale také zavazuje", dodává Ladislav Bareš.

Výstava, která do značné míry bilancuje úsilí českých vědců v Abúsíru, zahrnuje asi 300 unikátních předmětů, které z převážné části pocházejí právě z této lokalitu. Objevy z poslední doby však, podle nových zákonů, musejí zůstat v Egyptě.