Egyptologové objevili chrám Ramesse II., který měl kolem stovky dětí

Abúsír, foto: ČTK

Českým egyptologům se podařil nový unikátní objev. V Abúsíru, kde si česká egyptologie drží prestižní koncesi, byl objeven dosud neznámý chrámový komplex o rozměrech 50 krát 30 metrů. Je z doby panování Ramesse II. a pochází ze 13. století před naším letopočtem.

Abúsír,  foto: ČTK
Jde doposud o jediný archeologicky doložený chrám tohoto panovníka na sakkárské a abúsírské nekropoli. Když do něho před více než 3300 lety Ramesse vstupoval, procházel mezi dvojicí věží, jejichž pozůstatky se také českým egyptologům podařilo odkrýt. Pak vstoupil na nádvoří dlážděné vápencem a svatyně. V ní se našly fragmenty malovaných reliéfů, které jsou pro české egyptology neocenitelným zdrojem informací. Terénní průzkum trval dvě archeologické sezóny, řekl vedoucí české expedice Miroslav Bárta:

"Každá sezóna trvá 4 až 5 týdnů. V tuto chvíli je chrám z většiny vykopán a zdokumentován. Další měsíce bude několik odborníků zkoumat a interpretovat jednotlivé nálezy."

Chrám stojí na hrobkách vysokých hodnostářů

Abúsír,  foto: ČTK
Chrám se řadí mezi unikátní objevy. Původně totiž na místě chrámu byly hrobky vysokých hodnostářů starověkého Egypta. Faraón Ramesse II. přišel až o tisíc let později, a nechal přímo na těchto hrobkách postavit svůj chrám. Zajímavá je i orientace chrámu.

"Není jednoznačně orientován podle světových stran. Je orientován tak, že jeho vstup zřejmě lícoval s prostorem tzv. abúsírského rybníka, a byl patrně vybudován podél procesní cesty, která spojovala nilské údolí s oblastí abúsírských pyramid. Víme, že chrám nechal vybudovat Ramesse II., jehož královská jména se nám podařilo mezi reliéfy identifikovat. Víme, že chrám byl pravděpodobně určen k uctívání slunečních bohů, což je něco, co je pro Abúsír typické už od doby staré říše," uvedla v rozhovoru pro Českou televizi Jana Mynářová z Českého egyptologického ústavu.

Foto: ČTK
Co o tomto panovníkovi víme? Miroslav Bárta prozradil, že Ramesse II. s chetitským králem podepsal vůbec první dochovanou mírovou smlouvu mezi dvěma rovnocennými partnery. Měl prý až stovku dětí.

Ramses nebo Ramesse? Čeština upřednostňuje originál

Proč někdy jméno egyptského faraóna slyšíme jako Ramses a někdy jako Ramesse?

"Pořečtělá forma, což je Ramses, Cheops a podobně, se dříve používala v anglicky a německy psané literatuře. V češtině se v transkripci egyptských jmen razí snaha, aby co nejvíc zůstala podobná egyptskému originálu. Proto máme Ramesse, nikoliv Ramses," vysvětlila v České televizi záhadu jmen Jana Mynářová.

Česká egyptologie při výzkumu staroegyptské civilizace už dosáhla jedinečných objevů. Ústav, jehož profesoři přednášejí doma i v zahraničí včetně elitních univerzit v USA, ve světě prosadil v 80. letech uznávaný egyptolog Miroslav Verner.