Čeští krajané v USA protestovali proti Mnichovu i vzniku protektorátu

Adolf Hitler podepisuje Mnichovskou dohodu

Už v dubnu 1938 demonstrovali čeští krajané ve Spojených státech proti Hitlerovi. Po Mnichovu se v Chicagu na obranu Československa sešlo 65 tisíc lidí. Krajané ze sbírek financovali exilovou vládu v Londýně, hlásili se i do čs. zahraniční armády. O tom všem v Americkém centru v Praze přednášel vojenský historik František Hanzlík z brněnské Univerzity obrany. V rozhovoru s Milenou Štráfeldovou pak uvedl podrobnosti:

František Hanzlík
"Naši krajané považovali Československo, troufám si říci, za něco posvátného, a jakmile nastoupil Hitler v Německu a ukazovalo se nebezpečí ohrožení nacismem, tak to vnímali velmi citlivě. A rok 1938 je takový přelom, kdy se o situaci u nás začali velmi intenzívně zajímat."

Probíhaly tam nějaké protestní akce nebo akce na podporu Československa proti Hitlerovu Německu?

"Je zajímavé, že ty protestní akce proběhly už na jaře roku 1938, ještě před částečnou mobilizací. Například 21. dubna 1938 byla veliká demonstrace na podporu Československa v Chicagu. A pak následovaly další akce v květnu 1938. Také byl vytvořen Fond na obranu republiky a došlo k sbírání prvních finančních prostředků, které byly potom disponovány do Prahy na Fond na obranu republiky."

Kdo z významných osobností tam v té době působil, aby zmobilizoval krajanské hnutí?

"Po říjnu 1938 tam odešel Vojta Beneš (pozn. red.: bratr prezidenta Edvarda Beneše), který byl známý už z období první republiky. Odešel tam Jan Masaryk a takovou známou osobností byl i Josef Martínek, který tam působil dlouhodobě. A nesmíme zapomenout na velvyslance ve Spojených státech amerických Vladimíra Hurbana, který právě v tom období po 15. březnu sehrál velmi významnou úlohu."

Adolf Hitler podepisuje Mnichovskou dohodu
V letech první světové války se Češi v Americe, zejména Sokolové, přímo připravovali na vojenskou akci. Bylo tomu tak i v období mezi Mnichovem a řekněme 15. březnem 1939?

"Ne, v období mezi Mnichovem a 15. březnem byly hlavní akce na podporu republiky. Ale v momentě, kdy vypukla druhá světová válka, 1. září 1939, vydali Sokolové dokonce zvláštní instrukci a celá jejich tělovýchovná příprava byla zaměřena k získávání schopností, které potřebovali vojáci po nástupu na vojnu."

Mohli se nicméně zapojit do zahraniční armády?

"Mohli se zapojit do zahraničí armády v době, kdy se začínaly formovat naše jednotky ve Francii, nemohlo to ale být činěno docela otevřeně. Většinou šli přes Kanadu a potom do Velké Británie, protože Spojené státy americké tehdy ještě ve válce s Německem nebyly."

Jak čeští krajané v USA podporovali exilovou vládu v Londýně?

"Exilovou vládu podporovali zejména finančně, protože Československá národní rada americká měla svoje pobočky fakticky po celém světě. Takže v centrále Československé národní rady se pomoc soustřeďovala z různých odboček, z Latinské Ameriky, z Jižní Afriky, dokonce až z Indie, a odtud směřovala k londýnské exilové vládě. Anebo využívali různých dalších možností, jako byly kulturní akce a bazary. Tradicí se staly tzv. Československé dny, kde také využitím různých kulturních tradic byly získávány finanční prostředky, které pak byly disponovány londýnské vládě."